Menu

Martin Elsaesser

Architekt Grossmarkthalle

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Autorom architektonického návrhu tržnice Grossmarkthalle bol Martin Elsaesser, vtedajší riaditeľ územného plánovania mesta Frankfurt nad Mohanom. Táto tržnica, postavená v rokoch 1926 až 1928, je pravdepodobne jeho najvýznamnejšou stavbou. V tom čase bola nielen jedným z najväčších stavebných komplexov v meste, ale zároveň aj najväčšou samonosnou železobetónovou konštrukciou na svete. Počas pôsobenia Ludwiga Landmanna vo funkcii starostu sa Frankfurt stal metropolou. V roku 1925 Landmann vymenoval Elsaessera za riaditeľa územného plánovania mesta. Elsaesser bol zodpovedný za stavbu viacerých verejných budov, napr. Pestalozziho školy v Seckbachu, základnej školy v Römerstadte, psychiatrickej kliniky v Niederrade a krytej plavárne vo Fechenheime. Žiadna iná budova však nebola väčším symbolom rozvoja Frankfurtu ako tržnica Grossmarkthalle.

Životopis

Univerzitné vzdelanie a začiatky profesionálnej dráhy

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Martin Elsaesser sa narodil v roku 1884 v Tübingene. Od roku 1901 do roku 1096 študoval architektúru na Technickej univerzite v Mníchove pod vedením Friedricha von Thierscha a na Technickej univerzite v Štutgarte pod vedením Theodora Fischera. V roku 1905 vyhral architektonickú súťaž o návrh luteránskeho kostola v Baden-Badene a začal pracovať ako architekt. V rokoch 1906 až 1908 pracoval ako asistent Theodora Fischera v Mníchove a v rokoch 1911 až 1913 ako asistent profesora Paula Bonatza na Technickej univerzite v Štutgarte, kde v rokoch 1912 až 1920 pôsobil aj ako profesor stavebnej architektúry, stredovekej architektúry a typológie stavieb.

Vrchol kariéry

Großmarkthalle v 30. rokoch 20. storočia

Großmarkthalle v 30. rokoch 20. storočia

© Institut für Stadtgeschichte

V rokoch 1920 až 1925 Elsaesser zastával funkciu riaditeľa Školy umenia a remesiel v Kolíne, neskôr známej pod názvom Kölner Werkschulen. V roku 1925 ho starosta Ludwig Landmann vymenoval za riaditeľa územného plánovania mesta Frankfurt.


Národne-socialistické Nemecko

V tejto funkcii pôsobil až do roku 1932, keď sa presťahoval do Mníchova, kde naďalej pracoval ako architekt. V rokoch 1937 až 1945 žil v Berlíne. V národne-socialistickom Nemecku nezískal žiadne zákazky, ale podarilo sa mu realizovať viacero projektov v Turecku vrátane stavby sídla Sümerbank v Ankare.

Povojnové obdobie

V roku 1945 sa z Berlína presťahoval späť do Štutgartu v nádeji, že sa bude podieľať na jeho rekonštrukcii. Napriek tomu, že sám vydal celý rad dôležitých prác o urbanistickom plánovaní, žiadne zákazky sa mu získať nepodarilo. V roku 1948 preto prijal dočasné miesto zastupujúceho profesora dizajnu na Technickej univerzite v Mníchove, kde zostal až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1955.

Martin Elsaesser zomrel v Štutgarte v roku 1957.