Menu

Martin Elsaesser

De architect van de Großmarkthalle

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

De Großmarkthalle is ontworpen door Martin Elsaesser in de tijd dat hij stadsbouwmeester van Frankfurt am Main was. De voormalige groothandelsmarkt is gebouwd tussen 1926 en 1928 en is waarschijnlijk het belangrijkste van zijn gerealiseerde werken. Het was indertijd niet alleen een van de grootste gebouwencomplexen van de stad, maar ook de constructie met de grootste vrije overspanning van gewapend beton ter wereld. Tijdens het burgemeesterschap van Ludwig Landmann is Frankfurt tot een wereldstad uitgegroeid. In 1925 heeft hij Martin Elsaesser aangesteld als stadsbouwmeester. Elsaesser was verantwoordelijk voor verschillende openbare gebouwen in de stad, zoals de Pestalozzischool in Seckbach, de basisschool Römerstadt, de psychiatrische kliniek in Niederrad en het overdekte zwembad van Fechenheim. Geen enkel ander gebouw was echter symbolischer voor de ontwikkeling van Frankfurt dan de Großmarkthalle.

Biografie

Studie en vroege loopbaan

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Martin Elsaesser werd in 1884 in Tübingen geboren. Van 1901 tot 1906 studeerde hij bouwkunde, eerst aan de TU München bij Friedrich von Triersch, daarna aan de TU Stuttgart bij Theodor Fischer. In 1905 won hij de ontwerpwedstrijd voor een Lutherse kerk in Baden-Baden en begon zijn loopbaan als architect. Van 1906 tot 1908 werkte hij als assistent van Theodor Fischer in München, en van 1911 tot 1913 als assistent van professor Paul Bonatz aan de TU Stuttgart, waar hij tussen 1912 en 1920 ook een leerstoel bouwontwerp, middeleeuwse bouwkunst en vormleer bekleedde.

Hoogtepunt van zijn loopbaan

De Großmarkthalle in de jaren dertig

De Großmarkthalle in de jaren dertig

© Institut für Stadtgeschichte

Tussen 1920 en 1925 was Elsaesser hoofd van de hogeschool voor de kunsten in Keulen ('Kunstgewerbeschule'), de latere Kölner Werkschulen. In 1925 werd hij door burgemeester Ludwig Landmann benoemd tot stadsbouwmeester van Frankfurt am Main.


Nazi-Duitsland

Elsaesser bleef stadsbouwmeester tot 1932, toen hij naar München verhuisde, waar hij zijn werk als architect voortzette. Tussen 1937 en 1945 woonde hij in Berlijn. In Nazi-Duitsland verwierf hij geen ontwerpopdrachten. Wel ondernam hij enkele projecten in Turkije, waaronder de bouw van het hoofdkantoor van de Sümerbank in Ankara.

Na de oorlog

In 1945 vertrok hij uit Berlijn naar Stuttgart, in de hoop voor wederopbouwopdrachten in aanmerking te komen. Maar hoewel Elsaesser enkele sleutelteksten op het gebied van stedenbouw publiceerde, lukte het hem opnieuw niet opdrachten te bemachtigen. Daarom besloot hij in 1948 het aanbod van een plaatsvervangende leerstoel Ontwerp aan de TU München aan te nemen. Deze functie bekleedde hij tot zijn emeritaat in 1955.

Martin Elsaesser overleed in 1957 in Stuttgart.