Menu

Martin Elsaesser

Grossmarkthalle arhitekt

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Grossmarkthalle projekteeris Frankfurdi linna omaaegne peaarhitekt Martin Elsaesser. Aastatel 1926–1928 ehitatud Grossmarkthalle on tõenäoliselt Elsaesseri tuntuim töö. Peale selle, et tegu oli linna suurima hoonekompleksiga, oli Grossmarkthalle tollal ka suurim vabaltkandev raudbetoonehitis kogu maailmas. Ajal, mil linnapeana tegutses Ludwig Landmann, kujunes Frankfurt suurlinnaks. 1925. aastal nimetas Landmann linna peaarhitektina ametisse Martin Elsaesseri. Elsaesseri vastutusalasse kuulusid mitmed ehitised, sealhulgas Pestalozzi-kool Seckbachis, Römerstadti algkool, Niederradi psühhiaatriakliinik ning siseujula Fechenheimis. Siiski ei iseloomustanud ükski teine ehitis Frankfurdi linna arengut sama hästi nagu Grossmarkthalle.

Elukäik

Õpingud ja karjääri algus

Martin Elsaesser

Martin Elsaesser

© Martin-Elsaesser-Stiftung

Martin Elsaesser sündis 1884. aastal Tübingenis. Aastatel 1901–1906 õppis Elsaesser arhitektuuri Müncheni Tehnikaülikoolis (Friedrich von Thierschi juhendamisel) ja Stuttgarti Tehnikaülikoolis (Theodor Fischeri juhendamisel). 1905. aastal võitis ta arhitektuurikonkursi Baden-Badenisse rajatava luteri kiriku ehitamiseks ning alustas karjääri arhitektina. Aastatel 1906–1908 töötas Elsaesser Theodor Fischeri assistendina Münchenis ning ajavahemikus 1911–1913 professor Paul Bonatzi assistendina Stuttgarti Tehnikaülikoolis, kus hiljem tegutses ehitusdisaini, keskaegse arhitektuuri ja ehitustüpoloogia professorina aastatel 1912–1920.

Karjääri kõrgaeg

Grossmarkthalle 1930. aastatel

Grossmarkthalle 1930. aastatel

© Institut für Stadtgeschichte

Aastatel 1920–1925 töötas Elsaesser Kölni kunstikooli (hiljem Kölner Werkschulen) direktorina. 1925. aastal nimetas linnapea Ludwig Landmann Elsaesseri Frankfurdi linna peaarhitektiks.


Rahvusliku sotsialismi aeg

Elsaesser tegutses peaarhitektina kuni aastani 1932 ning kolis seejärel Münchenisse, kus jätkas tööd arhitektina. Aastatel 1937–1945 elas Martin Elsaesser Berliinis. Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ei esitatud Elsaesserile ühtegi projektitellimust, kuid samal ajal tegeles ta mitmete projektidega Türgis, sealhulgas näiteks Sümerbanki peakorteri ehitusega Ankaras.

Sõjajärgsed aastad

1945. aastal kolis Elsaesser Berliinist tagasi Stuttgarti lootuses leida tööd ehitiste rekonstrueerimisel. Hoolimata sellest, et Elsaesser avaldas mitmeid tähelepanuväärseid artikleid linnaplaneerimisest, ei õnnestunud tal siiski saada ühtki tellimust. 1948. aastal võttis ta vastu asendusprofessori koha Müncheni Tehnikaülikoolis disaini erialal. Elsaesser töötas ülikoolis kuni pensionileminekuni 1955. aastal.

Martin Elsaesser suri Stuttgartis 1957. aastal.