Menu

Likof

Evropska centralna banka je 20. septembra slovesno proslavila zaključek glavnih konstrukcijskih del v svoji novi stavbi na zemljišču nekdanje frankfurtske veleprodajne tržnice Grossmarkthalle.

Zbrane je najprej nagovoril član Izvršilnega odbora ECB Jörg Asmussen, zatem pa še župan Frankfurta Peter Feldmann ter član upravnega odbora družbe Ed. Züblin AG, ki je odgovorna za glavna konstrukcijska dela, Klaus Pöllath. Člani Izvršilnega odbora, Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB so v venec namestili zastave 27 držav članic EU in zastavo Evropske unije. Slovesnost se je zaključila z dviganjem venca in tradicionalno zdravico vodje gradbincev novi stavbi.

Govori na slovesnosti

 • Pozdravni nagovor Jörga Asmussena, člana Izvršilnega odbora ECB
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Govor Petra Feldmanna, župana Frankfurta na Majni
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Govor Klausa Pöllatha, člana upravnega odbora družbe Ed. Züblin AG
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language