Menu

Uroczyste zawieszenie wiechy

20 września 2012 r. odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy z okazji ukończenia głównych prac konstrukcyjnych w nowej siedzibie EBC na terenie Grossmarkthalle we Frankfurcie nad Menem.

Po powitaniu przez Jörga Asmussena głos zabrali Peter Feldmann, burmistrz Frankfurtu nad Menem, i Klaus Pöllath, członek zarządu Ed. Züblin AG – spółki odpowiedzialnej za główne prace konstrukcyjne. Członkowie Zarządu, Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC ozdobili wiechę flagami wszystkich 27 państw członkowskich oraz Unii Europejskiej. Uroczystość zakończyła się podniesieniem wiechy i tradycyjnym toastem wzniesionym przez kierownika budowy wysokościowca.

Przemówienia wygłoszone podczas uroczystości

 • Powitanie przez Jörga Asmussena, członka Zarządu EBC
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Wystąpienie Petera Feldmanna, burmistrza Frankfurtu nad Menem
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Wystąpienie Klausa Pöllatha, członka zarządu Ed. Züblin AG
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language