Menu

Rejsegilde

Den 20. september 2012 afholdt ECB rejsegilde for at fejre afslutningen på råhusarbejdet på det nye hovedsæde på Grossmarkthalle-grunden, hvor Frankfurt am Mains torvehaller tidligere havde hjemme.

Efter Jörg Asmussens velkomsttale talte Frankfurt am Mains overborgmester, Peter Feldmann, og Klaus Pöllath, direktionsmedlem i Ed. Züblin AG, det ansvarlige firma for råhusarbejdet. Medlemmer af ECB's direktion, styrelsesråd og generelle råd satte de 27 EU-landes og Den Europæiske Unions flag fast på rejsegildekransen. Rejsegildet sluttede med, at rejsegildekransen blev hejst op, og – som traditionen byder – at byggepladsformanden på højhusbyggeriet udbragte en skål.

Taler ved rejsegildet

 • Velkomsttale af Jörg Asmussen, medlem af ECB's direktion
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Tale af Peter Feldmann, Frankfurt am Mains overborgmester
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Tale af Klaus Pöllath, direktionsmedlem, Ed. Züblin AG
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language