Menu

Grundstenen läggs

ECB markerade den officiella byggstarten för de nya lokalerna genom att lägga grundstenen vid Grossmarkthalle i Frankfurt am Main den 19 maj 2010.

ECB:s ordförande höll välkomstalet. Därefter önskade Petra Roth, Frankfurts borgmästare och Wolf D. Prix, som representerade COOP HIMMELB(L)AU, projektets arkitekter, lycka till. Ordföranden, direktionens ledamöter, medlemmarna i ECB-rådet och allmänna rådet, borgmästaren och arkitekten fyllde grundstenen med arkitektritningar, dagstidningar från alla 27 EU-stater, uppsättningar euromynt från de 16 länder som då ingick i euroområdet och en uppsättning sedlar, samt ett mynt från Frankfurt stad. Grundstenen förseglades sedan och flyttades till schaktgropen där dubbeltornen ska byggas.

  • Jean-Claude Trichets välkomsttal .
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Petra Roths tal
  • Tal av Wolf D. Prix, COOP HIMMELB(L)AU