Menu

Punerea pietrei de temelie

La data de 19 mai 2010, BCE a lansat în mod oficial lucrările de construcție, punând piatra de temelie la noul său sediu, care va fi construit pe amplasamentul Grossmarkthalle din Frankfurt pe Main.

Alocuțiunea de întâmpinare rostită de președintele BCE a fost urmată de urările de succes adresate de dna Petra Roth, primarul orașului Frankfurt, și dl Wolf D. Prix, reprezentantul COOP HIMMELB(L)AU, firma de arhitectură care a proiectat noul sediu al BCE. Împreună cu președintele, membrii Comitetului executiv, ai Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului general al BCE, precum și primarul și arhitectul, au introdus în piatra de temelie un set de planuri de construcție, ziare din toate cele 27 de state membre ale UE, seturi de monede euro din cele 16 țări care constituiau zona euro la data respectivă, un set de bancnote euro, precum și o monedă a orașului Frankfurt. Piatra de temelie a fost apoi sigilată și coborâtă în groapa de fundație care va sta la baza construcției turnului dublu de birouri.

  • Alocuțiunea de întâmpinare a dlui Jean-Claude Trichet, președintele BCE
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Discursul dnei Petra Roth, primarul orașului Frankfurt
  • Discursul dlui Wolf D. Prix, COOP HIMMELB(L)AU