Menu

Wmurowanie kamienia węgielnego

19 maja 2010 r. podczas oficjalnej inauguracji prac budowlanych wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę EBC, która stanie na terenie Grossmarkthalle we Frankfurcie nad Menem.

Zebranych powitał prezes EBC. Następnie życzenia powodzenia złożyli burmistrz Frankfurtu Petra Roth oraz Wolf D. Prix, przedstawiciel pracowni architektonicznej COOP HIMMELB(L)AU, która zaprojektowała nową siedzibę EBC. Prezes EBC, członkowie Zarządu, Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC oraz pani burmistrz i przedstawiciel pracowni architektonicznej wspólnie umieścili w kamieniu węgielnym zestaw planów budowy, gazety z wszystkich 27 państw członkowskich UE, zestawy monet euro z szesnastu krajów należących wówczas do strefy euro, zestaw banknotów euro oraz monetę wybitą przez miasto Frankfurt. Następnie kamień zapieczętowano i umieszczono w wykopie pod dwuwieżowy biurowiec.

  • Przemówienie prezesa Jean-Claude'a Tricheta
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Przemówienie burmistrz Petry Roth
  • Przemówienie Wolfa D. Prixa, COOP HIMMELB(L)AU