Menu

Eerstesteenlegging

Op 19 mei 2010 heeft de ECB de officiële start van de bouwwerkzaamheden gevierd met het leggen van de eerste steen voor haar nieuwe gebouw op het terrein van de voormalige Großmarkthalle in Frankfurt am Main.

Nadat de President van de ECB de aanwezigen welkom had geheten, spraken Petra Roth, de burgemeester van Frankfurt, en Wolf D. Prix namens COOP HIMMELB(L)AU, de architecten van het nieuwe ECB-gebouw, hun beste wensen uit. De President, de andere leden van de Directie, de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB, de burgemeester en de architect vulden de eerste steen met een serie bouwplannen, kranten uit alle 27 EU-lidstaten, sets euromunten uit de toen 16 landen van het eurogebied, een set eurobankbiljetten en een munt van de stad Frankfurt. De eerste steen werd vervolgens verzegeld en in de bouwput voor de dubbele kantoortoren geplaatst.

  • Welkomsttoespraak door Jean-Claude Trichet, president van de ECB
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Toespraak door burgemeester Petra Roth
  • Toespraak door Wolf D. Prix, COOP HIMMELB(L)AU