Menu

Pamatakmeņa likšana

2010. gada 19. maijā Eiropas Centrālā banka (ECB) atzīmēja būvdarbu oficiālu uzsākšanu, ieliekot jaunās biroju ēkas pamatakmeni Tirgus halles (Grossmarkthalle) vietā Frankfurtē pie Mainas.

Pēc ECB prezidenta svinīgās uzrunas laba vēlējumus teica Frankfurtes pilsētas mērs Petra Rota (Petra Roth) un Volfs D. Prikss (Wolf D. Prix), kurš pārstāvēja COOP HIMMELB(L)AU – arhitektu biroju, kas izstrādāja ECB jaunās ēkas projektu. ECB prezidents, Valdes, Padomes un Ģenerālpadomes locekļi, kā arī pilsētas mērs un arhitektu biroja pārstāvis ievietoja pamatakmenī ēkas projekta komplektu, visu 27 ES dalībvalstu laikrakstus, visu toreizējo 16 euro zonas valstu euro monētu komplektus un Frankfurtes pilsētas monētu. Tad pamatakmeni aizzīmogoja un ievietoja būvbedrē, virs kuras pacelsies dubultais biroju tornis.

  • ECB prezidenta Žana Kloda Trišē (Jean-Claude Trichet) svinīgā uzruna,
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Pilsētas mēra Petras Rotas (Petra Roth) runa,
  • COOP HIMMELB(L)AU pārstāvja Volfa D. Priksa (Wolf D. Prix) runa,