Menu

Polaganje kamena temeljca

ESB je 19. svibnja 2010. obilježio službeni početak konstrukcijskih radova polaganjem kamena temeljca za svoju novu zgradu na lokaciji Grossmarkthallea u Frankfurtu na Majni.

Nakon pozdravnoga govora predsjednika ESB-a najbolje želje izrazili su gradonačelnica Grada Frankfurta Petra Roth i Wolf D. Prix, predstavnik arhitektonskog ureda zaduženog za projektiranje nove zgrade ESB‑a COOP HIMMELB(L)AU. Predsjednik, članovi Izvršnog odbora, Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB‑a te gradonačelnica i arhitekt položili su u kamen temeljac građevinske nacrte, novine iz svih 27 država članica EU-a, komplete eurokovanica iz tadašnjih 16 država europodručja, komplet euronovčanica i kovanicu Grada Frankfurta. Kamen temeljac potom je zapečaćen i stavljen u građevinsku jamu, na mjestu na kojem se planira izgraditi dvostruki uredski toranj.

  • Pozdravni govor predsjednika ESB-a Jean-Claudea Tricheta
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Govor gradonačelnice Petre Roth
  • Govor Wolfa D. Prixa, predstavnika arhitektonskog ureda COOP HIMMELB(L)AU