Menu

Položení základního kamene

Dne 19. května 2010 ECB oficiálně zahájila stavební práce na svém sídle položením základního kamene v areálu bývalé tržnice Grossmarkthalle ve Frankfurtu nad Mohanem.

Po úvodním projevu prezidenta ECB následovaly proslovy Petry Rothové, primátorky města Frankfurt, a Wolfa D. Prixe, který zastupuje COOP HIMMELB(L)AU, architektonické studio, které nové sídlo ECB navrhlo. Prezident ECB společně se členy Výkonné rady, Rady guvernérů a Generální rady ECB a s primátorkou města a zástupcem architekta naplnili základní kámen stavebními výkresy, novinami ze všech 27 členských zemí EU, sadou euromincí ze všech zemí eurozóny (tehdy 16) a sadou eurobankovek a také jednou mincí města Frankfurt. Základní kámen byl pak zapečetěn a přemístěn na staveniště, kde vyroste dvojitá výšková administrativní budova.

  • Úvodní projev Jean-Claude Tricheta, prezidenta ECB
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Proslov primátorky Petry Rothové
  • Proslov Wolfa D. Prixe, COOP HIMMELB(L)AU