Menu

Полагане на основния камък

На 19 май 2010 г. ЕЦБ отбеляза официалното започване на строителните работи с полагането на основния камък за строежа на своята нова сграда на мястото на Гросмарктхале във Франкфурт на Майн.

След приветствието на председателя на ЕЦБ пожелания изказаха Петра Рот, кмет на Франкфурт, и Волф Д. Прикс, представляващ COOP HIMMELB(L)AU, архитектурното бюро, което проектира новата сграда на ЕЦБ. Заедно с председателя членовете на Изпълнителния съвет, Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ, както и кметът и архитектът, поставиха в основния камък набор от строителни планове, вестници от всичките 27 държави-членки на ЕС, комплекти от евромонетите на всичките тогавашни 16 държави от еврозоната и комплект от евробанкноти, както и монета от град Франкфурт. След това той беше запечатан и преместен в строителния изкоп, където ще бъде изградена двойната офисна кула.

  • Приветствие от Жан-Клод Трише, председател на ЕЦБ
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Реч на кмета Петра Рот
  • Реч на Волф. Д. Прикс, COOP HIMMELB(L)AU