Menu

Höghuset

Grundplattan för dubbeltornen gjuts

Under 2010 genomfördes rivningsarbeten i bottenvåningen på Grossmarkthalle och grundplattan för kontorstornen lades. Till väster om höghuset finns det underjordiska parkeringshuset för de anställda.

Grundplattan för kontorstornen har ett djup på ungefär tre meter. För armeringen av betongen (dvs. att gjuta in stålstänger) behövdes ca 4 200 ton stål. Grundplattan är gjuten i segment. För varje segment pumpades betongen kontinuerligt.

Anläggning av källarplanen

Under vintern 2010/2011 byggdes två källarplan för kontorstornen och personalparkeringen, som ligger till väster om kontorstornen och som kommer att ha ungefär 600 parkeringsplatser på två plan.

Det växer på höjden

Sedan juli 2011 pågår de strukturella arbetena för höghusbyggnaden över Grossmarkthalle. De två kontorstornen växer med en hastighet om en våning per vecka men det ena tornet blir högre än det andra. Arbetena uppe på tornen görs bakom gula temporära skyddsväggar. Dessa är ett skydd så att arbetena kan fortsätta i dåligt väder och hård vind, även på hög höjd, utan att riskera arbetarnas säkerhet. Tornens betongkärna, de tekniska installationerna samt hisschakten görs med hjälp av en mast med arbetsplattform medan våningsplanen görs med hjälp av formbord. Betongkärnorna ligger ungefär en till tre våningar före arbetet med våningarna.

Installation av den första bytesplattformen

I november 2011 monterades den första av 14 balkar i det atrium som kommer att finnas mellan de två tornen. Dessa stålbalkar ska, tillsammans med de sammanlänkande plattformarna, stötta de två kontorstornen. De är förankrade i stora knutpunkter, varav den första installerades i juli 2011. Stålbalkarna levereras till byggarbetsplatsen i segment och sätts ner i atriumområdet. Därefter svetsas de samman så att varje balk består av två halvor.