Menu

Nebotičnik

Temeljna plošča za dvojni poslovni nebotičnik je položena

V letu 2010 so potekala odstranitvena dela v stavbi Grossmarkthalle, položena pa je bila tudi temeljna plošča za dvojni nebotičnik. Tik poleg njega na zahodni strani je podzemna garaža za zaposlene.

Temeljna plošča za dvojni nebotičnik je debela približno tri metre. Za armaturo plošče je bilo potrebnih približno 4.200 ton jekla. Ulivanje betona je potekalo po segmentih, saj je vsak segment treba uliti brez prekinitev.

Zgrajena je tudi klet

Pozimi 2010/2011 sta bili zgrajeni obe kletni nadstropji dvojnega nebotičnika, zahodno od njega pa podzemna garaža, v kateri bo v dveh nadstropjih na voljo približno 600 parkirnih prostorov.

Dvojni nebotičnik zdaj raste v višino

Od julija 2011 se armiranobetonski skelet novih stolpnic vzpenja nad Grossmarkthalle. Obe stolpnici zdaj rasteta z enako hitrostjo enega nadstropja na teden, vendar je ena višja od druge. Zgornji del obeh je obdan z rumeno zaščitno konstrukcijo, ki omogoča, da se dela nadaljujejo tudi ob slabem vremenu in močnem vetru, ne da bi bili delavci, ki delajo na veliki višini, v nevarnosti. Armiranobetonski skelet stolpnic ter tehnična napeljava in jaški za dvigala se gradijo s pomočjo delovnih ploščadi, vzpenjajočih se po drogu, plošče za nadstropja pa s pomočjo zidarskih podpornih odrov. Gradnja skeleta je približno tri nadstropja pred gradnjo nadstropij.

Vgradnja prve prestopne ploščadi

Novembra 2011 je bila vgrajena prva od 14 nosilnih povezav v atriju med obema stolpnicama. Te jeklene povezave skupaj s prestopnimi ploščadmi povezujejo in ojačujejo obe stolpnici. Vsidrane so v velike vozliščne točke, od katerih je bila prva vgrajena julija 2011. Jeklene povezave na gradbišče prispejo v več segmentih, ki so nato zvarjeni v večje kose, tako da je vsaka povezava na koncu sestavljena iz dveh polovic.