Menu

Výšková budova

Položenie základovej dosky dvojitej kancelárskej veže

V priebehu roka 2010 prebehli demolačné práce v rámci objektu Grossmarkthalle a zároveň bola položená základová doska dvojitej kancelárskej veže. Pri západnej strane výškovej budovy je podzemné parkovisko pre zamestnancov.

Základová doska dvojitej kancelárskej veže je hrubá približne tri metre. Na vystuženie betónu bolo potrebných približne 4 200 ton ocele. Odlievanie základovej dosky muselo prebiehať po častiach, pričom sa vyžadovalo nepretržité liatie betónu.

Výstavba podlaží suterénu

V zime 2010/2011 prebiehala výstavba dvoch podlaží suterénu dvojitej kancelárskej veže a samostatného parkoviska pre zamestnancov. Parkovisko s kapacitou približne 600 parkovacích miest na dvoch podlažiach sa nachádza na západ od kancelárskej veže.

Prebiehajúca výstavba poschodí

Stavebná konštrukcia výškovej budovy sa od júla 2011 týči nad budovou Grossmarkthalle. Stavba oboch veží napreduje rovnakou rýchlosťou jedno poschodie za týždeň, pričom jedna veža je vyššia. Obvod stavebnej konštrukcie je v hornej časti chránený žltou sieťou. Okrem ochrany pred padajúcimi predmetmi táto sieť umožňuje, aby debnenie a betonárske práce i vo veľkej výške pokračovali aj v prípade nepriaznivého počasia a silného vetra bez ohrozenia bezpečnosti stavebných robotníkov. Výstavba betónových jadier veží spolu s inštalačnými a výťahovými šachtami prebieha pomocou stožiarovej šplhacej pracovnej plošiny, zatiaľ čo v prípade výstavby jednotlivých poschodí sa používajú debniace stoly. Výstavba betónových jadier má oproti výstavbe poschodí náskok približne tri podlažia.

Montáž prvej spojovacej plošiny

V novembri 2011 boli v átriu medzi dvomi kancelárskymi vežami namontované prvé zo 14 priehradových oceľových väzníkov, ktoré budú spolu so spojovacími plošinami tieto veže prepájať. Väzníky sú ukotvené vo veľkých styčných bodoch; prvá styčníková doska bola zabudovaná v júli 2011. Oceľové väzníky sa na stavenisko dopravujú po častiach. Jednotlivé segmenty sa potom ukladajú v priestore átria, kde sa zvaria tak, aby každý väzník pozostával z dvoch polovíc.