Menu

Neboder

Izlijevanje temeljne ploče za dvostruki uredski toranj

Tijekom 2010. očišćen je pod Grossmarkthallea i izlivena je temeljna ploča za dvostruki uredski toranj. Pored zapadnog dijela nebodera smještena je podzemna garaža za zaposlenike.

Temeljna ploča dvostrukog uredskog tornja debela je približno tri metra. Za armiranje betona, odnosno ugradnju čeličnih šipki, upotrijebljeno je oko 4200 tona čelika. Temeljna ploča morala se izlijevati u više segmenata, a u svaki od njih beton se ulijevao bez prekida.

Izgradnja podzemnih katova

Tijekom zime 2010./2011. izgrađena su dva podzemna kata dvostrukog uredskog tornja i zasebna garaža za zaposlenike smještena zapadno od tornja, u kojoj je dostupno oko 600 parkirnih mjesta na dvjema etažama.

Nastavak izgradnje katova

Od srpnja 2011. nad Grossmarkthalleom se nadvija konstrukcijski okvir nebodera. Oba uredska tornja rastu jednakom brzinom, jedan kat tjedno, no jedan je toranj viši od drugog. Na vrhu konstrukcijskog okvira nalazi se žuta zaštitna ograda, zahvaljujući kojoj se oplaćivanje i betoniranje mogu izvoditi usprkos lošem vremenu i jakim vjetrovima, čak i na velikim visinama, a da se pritom ne ugrozi sigurnost radnika. Betonski kosturi tornjeva, tehničke instalacije i otvori za dizala grade se s pomoću stupnih radnih platformi, a podovi su izrađeni od oplatnih ploča. Betonski kosturi nalaze se otprilike jedan kat do tri kata iznad kata koji se gradi.

Postavljanje platforme za prelazak iz tornja u toranj

U studenome 2011. u atriju između dvaju uredskih tornjeva postavljena je prva od ukupno 14 rešetki. Te čelične rešetke i platforme za prelazak iz tornja u toranj služe za ojačanje dvaju tornjeva. Pričvršćene su za velike čvorne točke, a prva vezna ploča postavljena je u srpnju 2011. Čelične rešetke dovezene su na gradilište u dijelovima i odložene u atrij. Dijelovi su zatim zavareni, tako da se svaka rešetka sastoji od dviju polovica.