Menu

Pilvenpiirtäjä

Toimistotornien perustusten laskeminen

Vuoden 2010 kuluessa Grossmarkthallessa tehtiin purkutöitä ja toimistotorneille luotiin perustukset. Pilvenpiirtäjän länsipuolelle rakennettiin henkilöstön pysäköintitilat.

Toimistotornien perustuslaatta on noin kolmen metrin vahvuinen. Betonin raudoitukseen käytettiin noin 4 200 tonnia terästä. Laatta oli valettava useissa osissa yhtäjaksoisesti.

Kellarien rakentaminen

Talvella 2010–2011 rakennettiin kellaritiloja. Toimistotornien pohjalle rakennettiin kaksi kellarikerrosta, ja niiden viereen tehtiin henkilöstön pysäköintitilat (noin 600 pysäköintipaikkaa kahdessa kerroksessa).

Maanpäälliset kerrokset

Heinäkuussa 2011 toimistotornit olivat jo selvästi ympäröiviä rakennuksia korkeammat. Toimistotornien rakennustyöt ovat edenneet samaa tahtia (noin kerroksen viikossa), mutta toisesta tornista on tulossa korkeampi kuin toisesta. Tornien yläosan rakenteet suojattiin keltaisella rakennusverkolla, joten muotti- ja valutöitä on voitu jatkaa huonollakin säällä ilman, että tuuli olisi aiheuttanut vaaraa työntekijöille useiden kymmenien metrien korkeudessa. Tornien betoniset keskirungot ja niiden yhteydessä sijaitsevat hissikuilut ja tekniset ratkaisut on rakennettu kiipeävän työtasojärjestelmän avulla, ja kerrosten rakentamisessa on käytetty pöytämuotteja. Betonirunko tehdään ensin, joten sitä näkyy rakennuskuvissa yleensä yhdestä kolmeen kerrosta muun rakennuksen yläpuolella.

Ensimmäinen välitaso

Marraskuussa 2011 saatiin paikalleen ensimmäinen torneja yhdistävän aulatilan neljästätoista teräskannattimesta. Aulatilan poikki kulkevat tasot ja teräskannattimet yhdistävät tornit vakaaksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen suurista liitoskohdista asennettiin heinäkuussa 2011. Teräskannattimet tuodaan aulatilaan kahdessa osassa, jotka hitsataan kiinni toisiinsa.