Menu

Højhuset

Støbning af fundamentpladen til det dobbelte kontortårn

I løbet af 2010 blev gulvet i Grossmarkthalle fjernet og parallelt hermed blev fundamentpladen til det dobbelte kontortårn støbt. Medarbejdernes underjordiske parkeringskælder befinder sig vest for højhuset.

Det dobbelte kontortårns fundamentplade er ca. 3 m tyk. Der blev brugt ca. 4.200 ton stål til at armere betonen med (dvs. til at indstøbe stålstænger). Det var nødvendigt at støbe fundamentpladen i segmenter. Betonen til de enkelte segmenter blev udstøbt kontinuerligt.

De underjordiske etager

Det dobbelte kontortårns to underjordiske etager og personalets underjordiske parkeringskælder blev bygget i vinteren 2010/2011. Parkeringskælderen er en selvstændig bygning i to etager vest for det dobbelte kontortårn med plads til 600 biler.

Højhuset skyder i vejret

Siden juli 2011 rager højhusets bærende konstruktion op over Grossmarkthalle. De to kontortårne vokser med én etage pr. uge, hvor det ene tårn dog er højere end det andet. Den øverste del af den bærende konstruktion er omgivet af en gul konstruktion; en skal, der skal sikre, at forskallingen og betonarbejdet kan fortsætte i dårligt vejr og kraftig blæst – i stadig større højder – uden at man går på kompromis med arbejdernes sikkerhed. Tårnenes betonkerne, skakterne til de tekniske installationer og elevatorerne konstrueres ved hjælp af en klatreforskallingsplatform, mens etagedækket konstrueres ved hjælp af dækborde. Betonkernerne er ca. én til tre etager forud for dækkonstruktionen.

Den første forbindelsesplatform

I november 2011 blev den første af i alt 14 diagonalbjælker sat op i atriummet mellem de to kontortårne. Disse stålbjælker skal sammen med forbindelsesplatformene afstive de to kontortårne. De forankres i store knudepunkter. Den første samlingsplade blev installeret i juli 2011. Stålbjælkerne leveres til byggepladsen i segmenter og klodses op i atriumområdet. Segmenterne svejses efterfølgende sammen, så den enkelte bjælke består af to halvdele.