Menu

Výšková budova

Položení základové desky pro dvojitou výškovou administrativní budovu

V průběhu roku 2010 probíhaly v areálu Grossmarkthalle demoliční práce a byla položena základová deska pro dvojitou výškovou administrativní budovu. K západní části výškové budovy přiléhá podzemní parkoviště pro zaměstnance.

Základová deska výškové budovy má mocnost přibližně tři metry. Pro vyztužení betonu (pomocí ocelových prutů) bylo zapotřebí přibližně 4 200 tun oceli. Lití základové desky muselo probíhat po částech, přičemž do jednotlivých segmentů bylo nezbytné lít beton nepřetržitě.

Výstavba podzemních podlaží

V zimě na přelomu roku 2010 a 2011 byla vybudována dvě podzemní podlaží dvojité výškové budovy a samostatné podzemní parkoviště pro zaměstnance. Ve dvoupodlažním parkovišti, které se nachází západně od výškové budovy, bude k dispozici přibližně 600 parkovacích míst.

Výstavba nadzemních podlaží pokračuje

V červenci 2011 se stavba dvojité výškové budovy dostala nad úroveň Grossmarkthalle. Obě věže rostou stejným tempem jednoho podlaží za týden, ale z hlediska výšky jedna převyšuje druhou. Horní část stavby je chráněna žlutým pláštěm, díky němuž mohou montážní a betonářské práce na stavbě pokračovat i za špatného počasí a v silném větru. Bezpečnost stavebních dělníků tak není ohrožena ani ve velkých výškách. Betonová jádra obou budov společně s technickým vybavením a výtahovými šachtami jsou budována pomocí posuvné pracovní plošiny zavěšené na stožárech. K výstavbě jednotlivých podlaží se využívá bednění. Výstavba betonových jader je před výstavbou podlaží přibližně o tři patra v předstihu.

Montáž první spojovací plošiny

V listopadu 2011 byl v atriu mezi oběma výškovými budovami namontován první z celkem 14 ocelových příhradových nosníků, které budou společně se spojovacími plošinami obě výškové budovy propojovat. Jsou uchyceny do masivních kotevních bodů – první byl dokončen v červenci 2011. Příhradové nosníky se na staveniště dopravují po částech a ukládají se v místě atria. Jednotlivé části jsou pak svařovány tak, aby každý nosník sestával ze dvou segmentů.