Menu

Небостъргач

Изливане на фундаментната плоча на двойната офисна кула

През 2010 г. след разрушаване на пода на Гросмарктхале беше излята фундаментната плоча на двойната офисна кула. На запад от небостъргача се намира подземният паркинг за персонала на банката.

Фундаментната плоча на двойната офисна кула е с приблизително три метра дебелина. За армирането на бетона (т.е. полагането на стоманени пръти) бяха необходими около 4200 тона стомана. Изливането на фундаментната плоча трябваше да се извърши на части. При изпълнението на всяка част беше необходимо бетонът да се налива без прекъсване.

Изграждане на сутеренните нива

През зимата на 2010/2011 г. бяха изградени двете сутеренни нива на двойната офисна кула и самостоятелният подземен паркинг за персонала, който се намира на запад от двойната офисна кула и осигурява приблизително шестстотин места на две нива.

Изграждането на етажите продължава

От юли 2011 г. конструкцията на небостъргача се извисява над Гросмарктхале. Строежът на двете офисни кули напредва с равномерен темп - по един етаж на седмица, но що се отнася до височината, едната кула е по-висока от другата. Върхът на конструкцията е обвит с жълта рамка - заслон, който позволява строителните работи да продължат при лошо време и силен вятър, без безопасността на работниците да бъде изложена на риск, дори и на голяма височина. Бетонните ядра на кулите заедно с техническите съоръжения и асансьорните шахти бяха издигнати чрез мачтови повдигани работни площадки, а етажите бяха изградени с помощта на кофражни плоскости. Носещите ядра предхождат етажната постройка с приблизително от един до три етажа.

Монтаж на първата платформа за преминаване

През ноември 2011 г. бе монтирана първата от общо 14-те ферми на атриума между двете офисни кули. Заедно с платформите за преминаване, стоманените ферми свързват двете офисни кули. Те са закрепени за широки възли, а първата свързваща плоча беше монтирана през юли 2011 г. Стоманените ферми се доставят на строителната площадка на части и се сглобяват в атриума. Отделните части се заваряват, така че всяка стоманена ферма се състои от две половини.