Menu

Grossmarkthalle

Golvet i Grossmarkthalle

I Grossmarkthalle ska det finnas ett besökscentrum, en personalrestaurang, ett kafé och konferensrum. Dessa ska integreras som ett separat hus-i-huset-system. Eftersom golvet och dess understruktur från 1920-talet är inte starkt nog för att bära upp de nya byggnadselementen krävs en ny byggstomme. Det kommer också att finnas en ny vattentät källare där arkiven och tekniska rum ska finnas.

Sommaren 2010 togs innertaket av armerad betong och de armerade pelarna bort. Dessa arbeten påverkade inte Grossmarkthalles struktur eftersom de diagonala pelare som bär upp takskalen vilar på separata fundament som går ner till källaren.

Grundpålarna för de nya byggelementen och konstruktionen av ungefär 3 500 borrmeter för grundförstärking av betong för de existerande pelarfundamenten färdigställdes 2010.

Rivningsarbeten för entrébyggnaden

Det är tänkt att entrébyggnaden ska skapa en funktionell och visuell länk mellan Grossmarkthalle och de två kontorstornen. Den kommer att skära igenom Grossmarkthalle för att skapa en lätt igenkännbar ingång från tomtens norra sida på Sonnemannstrasse. Lokalerna för presskonferenser kommer också att ligga där.

För att kunna uppföra entrébyggnaden revs tre taksegment i augusti 2010 efter överenskommelse med myndigheterna för bevarande av historiska byggnader. De tre betongkapporna som avlägsnades var de som skadades under andra världskrigets flygräder och därefter rekonstruktruerades på 1950-talet.

De avlägsnades enligt en specifikt utformad plan. Först togs fasaden ner vilket lämnade skaltakets strukturella ramverk. Skalen avlägsnades och slutligen revs den strukturella ramen som bestod av armerade betongstöd. Arbetarna följde planen till punkt och pricka för att inte skada byggnadens originaldelar.

Restaurering av Grossmarkthalle

Restaureringen av Grossmarkthalle, byggd 1926–1928 efter ritningar av Prof. Martin Elsaesser, är en viktig del av byggarbetena. Byggnadens allmänna utseende kommer att bevaras. Fasaderna och ytorna kommer att restaureras enligt kraven för bevarandet. Omkring 7 000 m liggfogar och 32 500 tvärfogar i flyglarna togs bort och återlades 2010. Dessutom reparerades ungefär 14 000 defekter i betongen.

Grundläggningsarbeten för entrébyggnaden

Betongkärnan för entrébyggnaden är redan synlig och visar nu även var entrébyggnaden kommer att ligga i förhållande till Sonnenmannstrasse.

Arbetena med hus-i-huset-systemet

Den nya källaren och bottenvåningen och även de första våningarna på hus-i-huset-systemet finns nu på plats och den breda trappan som leder upp till konferensutrymmet ger en första känsla av vilka dimensioner och proportioner som den nya interna byggnaden kommer att få.

Restaurering av skaltak

Vid konstruktionen av skaltaket användes Torkretprocessen, som vid den tiden var högsta standard och ett av skälen till varför Grossmarkthalle K-märktes 1972. Skaltaken restaureras och har i motsats till tidigare farhågor visat sig vara av förvånansvärt god kvalitet. De yttre lagren av bitumenfilt och frigolit avlägsnas för att ge plats åt ett nytt lager isolering och det inre cementlagret restaureras.

Restaurering av fasaden på den östra flygeln

Arbetena med att reparera tegelfasaden på den östra flygeln pågår sedan våren 2010. Detta har även inneburit att man fick byta ut murbruket i alla fogarna mellan tegelstenarna. Tegelfasadens fogprofil var en av Grossmarkthalles utmärkande drag. Enligt Martin Elsaesser, som var direktör för stadsbyggndskontoret i Frankfurt am Main vid den tiden, skulle tvärfogarna vara bredare än de vertikala fogarna. Skillnaden var 2 och en halv centimeter jämfört med en centimeter. Idén var att accentuera horisontaliteten i tegelkonstruktionen. Denna konstnärliga accentuering av det horisontella betonades ytterligare genom färgen på fogarna. De horisontella fylldes med ljust murbruk och de vertikala med mörkare murbruk. Denna omsorgsfulla restaurering av fogarna görs för att återskapa fasadens ursprungliga utseende.