Menu

Grossmarkthalle

Tla v dvorani Grossmarkthalle

V osrednji stavbi Grossmarkthalle bodo center za obiskovalce, restavracija za zaposlene, kavarna in več konferenčnih dvoran. Ti prostori bodo v Grossmarkthalle vključeni kot ločena »hiša v hiši«. Prvotna tla iz 20-ih let prejšnjega stoletja z obstoječo podlago niso dovolj trdna, da bi nosila te nove stavbne elemente, zato je treba zgraditi novo podporno konstrukcijo. Tako bo nastala tudi nova vodotesna klet, v kateri bodo arhiv in tehnični prostori.

Poleti 2010 je bil začasno odstranjen železobetonski strop, podporni stebri pa so bili okrepljeni. Ta dela niso imeli vpliva na osnovno ogrodje Grossmarkthalle, saj diagonalni stebri, ki podpirajo strešne školjke, stojijo na samostojnih podnožjih, ki segajo vse do kleti.

Temelji za nove stavbne elemente in betonski podporniki za obstoječa podnožja stebrov, za katere je bilo potrebnih okrog 3.500 tekočih metrov vrtin, so bili dokončani v letu 2010.

Odstranitvena dela za vhodno stavbo

Namen vhodne stavbe je ustvariti funkcionalno in vizualno povezavo med Grossmarkthalle in dvojnim nebotičnikom. Vhodna stavba bo sekala Grossmarkthalle, s čimer bo nastal jasno viden vhod z ulice Sonnemannstrasse na severni strani. V vhodni stavbi bodo tudi prostori za tiskovne konference.

Da bi bilo na predvidenem mestu mogoče zgraditi vhodno stavbo, so bili avgusta 2010 po dogovoru z uradom za spomeniško varstvo porušeni trije segmenti strešne konstrukcije. Tri betonske školjke, ki so bile odstranjene, so bile med bombnimi napadi v drugi svetovni vojni poškodovane in v 1950-ih letih rekonstruirane.

Odstranitev je potekala po natančno določenem načrtu: najprej je bila odstranjena fasada, da je postalo vidno ogrodje stavbe. Zatem so bile odstranjene strešne školjke in končno so bili porušeni železobetonski podporni stebri. Delavci so se skrbno držali načrta, da ne bi poškodovali prvotnih delov stavbe.

Obnova Grossmarkthalle

Grossmarkthalle je bila po načrtih prof. Martina Elsaesserja zgrajena med leti 1926 in 1928. Njena obnova predstavlja pomemben element gradbenih del. Osnovni videz stavbe bo ohranjen, saj bodo fasada in druge površine restavrirane v skladu z odlokom o varstvu kulturne dediščine. V letu 2010 je bilo odstranjenih in ponovno vgrajenih približno 7.000 metrov vodoravnih spojev in 32.500 prečnih spojev v obeh krilnih stavbah. Popravljenih je bilo tudi približno 14.000 razpok in drugih okvar v betonu.

Temelji za vhodno stavbo

Betonsko jedro vhodne stavbe, ki je že zraslo v odprtini osrednje dvorane Grossmarkthalle, kaže, kje bo stala vhodna stavba in kje bo potekala os med pisarniškima stolpnicama in vhodom z ulice Sonnemannstrasse.

Konstrukcija stavbnih elementov »hiše v hiši«

Nova klet in pritličje ter prvih nekaj nadstropij stavbnih elementov »hiše v hiši« so že izdelani, široko stopnišče do konferenčnih dvoran pa daje prvi vtis o velikosti in razporeditvi novih notranjih stavb v osrednji dvorani Grossmarkthalle.

Obnova strešnih školjk

Strešne školje so bile zgrajene po t. i. Torkretovem postopku brizganega betona, ki je bil v času gradnje eden najsodobnejših in je tudi eden od razlogov, zaradi katerega je Grossmarkthalle leta 1972 postala spomeniško zaščitena stavba. Zdaj poteka obnova strešnih školjk, ki so v nasprotju z začetnimi pričakovanji v zelo dobrem stanju. Zunanja strešna obloga iz bitumenske folije in stiropora bo odstranjena in nadomeščena z novo izolacijo, še prej pa bo obnovljena notranja plast betona.

Obnova fasade vzhodne krilne stavbe

Od pomladi 2010 poteka obnova opečne fasade vzhodne krilne stavbe. Malta v vseh spojih med opekami je bila odstranjena in nadomeščena z novo. Opečna fasada je ena od posebnosti Grossmarkthalle: po načrtih arhitekta Martina Elsaesserja, ki je bil v času gradnje vodja urada za prostorsko načrtovanje mesta Frankfurt, so bili vodoravni spoji bistveno širši od navpičnih, saj so prvi merili 2,5 cm, drugi pa samo 1 cm. S tem je bila poudarjena horizontalna struktura opečne fasade. Optični učinek izrazitih vodoravnih linij je bil še poudarjen z barvo spojev, saj so bili vodoravni spoji zapolnjeni s svetlo malto, navpični pa s temno. S skrbno obnovo bo fasada dobila prvotno podobo.