Menu

Grossmarkthalle

Podłoga w Grossmarkthalle

Grossmarkthalle będą się mieścić: centrum dla zwiedzających, stołówka pracownicza, kawiarnia i sale konferencyjne. Pomieszczenia te zostaną włączone do hali jako odrębne obiekty (rozwiązanie określane jako „budynek w budynku”). Oryginalna podłoga hali z lat dwudziestych XX w. i konstrukcja pod nią nie są dostatecznie mocne, by wytrzymać ciężar tych obiektów, w związku z czym potrzebna jest nowa konstrukcja nośna. Powstanie także nowa piwnica z wodoszczelnego betonu, w której znajdzie się archiwum i pomieszczenia techniczne.

W lecie 2010 r. usunięto koparkami żelbetowy strop i zbrojone słupy grzybkowe. Prace te nie naruszyły konstrukcji Grossmarkthalle, gdyż ukośne kolumny wspierające kolebki dachowe spoczywają na osobnych podstawach, które schodzą do piwnicy.

W 2010 r. położono pale fundamentowe pod nowe obiekty i zamontowano wzmocnienia betonowe (w sumie ok. 3500 m) przy istniejących podstawach kolumn.

Prace rozbi&oacuterkowe pod budynek wejściowy

Budynek wejściowy ma połączyć Grossmarkthalle i wysokościowiec w funkcjonalną i wizualną całość. W miejscu jego przecięcia z Grossmarkthalle powstanie charakterystyczne wejście północne od Sonnemannstrasse. W budynku wejściowym będzie się też mieścić strefa konferencji prasowych.

Aby zrobić miejsce na jego budowę, za zgodą urzędu ochrony zabytk&oacutew w sierpniu 2010 r. usunięto trzy kolebki dachu Grossmarkthalle. Kolebki te były uszkodzone podczas nalot&oacutew w czasie II wojny światowej i odbudowane w latach pięćdziesiątych XX w.

Rozbi&oacuterka została szczegółowo zaplanowana. Najpierw usunięto elewację, bez naruszania konstrukcji kolebek. Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne. Ściśle przestrzegano kolejności prac, aby nie uszkodzić oryginalnych części budynku.

Renowacja Grossmarkthalle

Ważną częścią robót budowlanych jest renowacja Grossmarkthalle, zbudowanej w latach 1926–1928 według projektu Martina Elsaessera. Wygląd budynku nie ulegnie zasadniczym zmianom, a elewacje i powierzchnie zostaną odrestaurowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. W 2010 r. usunięto i położono od nowa ok. 7000 m spoin poziomych i 32 500 spoin pionowych w budynkach skrzydłowych. Ponadto naprawiono ok. 14 000 usterek w betonie.

Roboty fundamentowe pod budynek wejściowy

Betonowy rdzeń w wyburzonej części hali pokazuje, gdzie powstanie ten budynek i jak będzie usytuowany względem Sonnemannstrasse.

Konstrukcja nośna „budynków w budynku”

Ukończono nową piwnicę i parter oraz kilka pierwszych kondygnacji „budynków w budynku”, a szerokie schody prowadzące do strefy konferencji prasowych dają już pewne wyobrażenie, jakie wymiary i proporcje będą miały nowe obiekty względem całej hali.

Odrestaurowanie kolebek dachowych

Kolebki dachowe zostały wykonane metodą torkretowania, w latach dwudziestych XX w. bardzo nowoczesną. Między innymi dlatego Grossmarkthalle otrzymała w 1972 r. status budynku zabytkowego. Kolebki są obecnie restaurowane i wbrew początkowym obawom okazały się być w zadziwiająco dobrym stanie. Od zewnątrz usuwa się bitumiczną papę dachową i warstwę styropianu, aby położyć nową izolację. Jednocześnie od wewnątrz odnawiana jest warstwa betonu.

Renowacja fasady wschodniego budynku skrzydłowego

Od wiosny 2010 r. trwa naprawa ceglanej elewacji wschodniego budynku skrzydłowego, obejmująca między innymi wymianę zaprawy we wszystkich fugach. Układ fug na elewacji jest jednym z charakterystycznych elementów Grossmarkthalle. Zgodnie z projektem Martina Elsaessera, zajmującego wówczas stanowisko głównego urbanisty Frankfurtu, dla zaakcentowania poziomych pasów cegieł fugi poziome były zdecydowanie szersze niż pionowe – odpowiednio 2,5 i 1 cm. Efekt ten dodatkowo podkreślono poprzez zróżnicowanie barwy fug: szczeliny poziome zostały wypełnione zaprawą jasną, natomiast szczeliny pionowe ciemną. Celem drobiazgowej restauracji fug jest wierne odtworzenie pierwotnego wyglądu elewacji.