Menu

Tirgus halle

Tirgus halles grīda

Tirgus hallē (Grossmarkthalle) būs izvietots apmeklētāju centrs, darbinieku restorāns, kafejnīca un konferenču telpas. Šīs telpas būs integrētas agrākajā tirgus hallē vienotā sistēmā kā atsevišķas ēkas ēkā. Oriģinālā Tirgus halles un piebūvju grīda, kas saglabājusies no 20. gs. 20. gadiem, nav pietiekami izturīga, lai noturētu jaunos ēkas elementus, tāpēc nepieciešams jauns struktūras karkass. Ēkai būs arī jauns ūdensdrošs pagrabstāvs, kurā atradīsies arhīvs un tehniskās telpas.

2010. gadā ar ekskavatoriem tika nojaukti dzelzsbetona griesti un kolonnas. Šie nojaukšanas darbi neietekmēja Tirgus halles būvi, jo diagonālās kolonnas, uz kurām balstās griestu plāksnes, novietotas uz citiem balstiem, kas iesniedzas pagraba stāvā.

2010. gadā tika pabeigti pāļu pamatu izbūves darbi (uz šiem pāļiem balstās jaunie ēkas elementi) un 3 500 metru dzelzsbetona stiprinājumu izbūve esošajiem kolonnu balstiem.

Nojaukšanas darbi ieejas kompleksā

Ieejas kompleksa mērķis ir radīt funkcionālu un vizuālu saikni starp Tirgus halli un dubulto biroju torni. Tas šķērsos Tirgus halli, veidojot skaidri pamanāmu ieeju no būvlaukuma ziemeļu puses ielas (Sonnemannstrasse). Tajā atradīsies preses konferenču telpas.

Lai varētu uzcelt ieejas kompleksu, 2010. gada augustā pēc vienošanās ar vēstures pieminekļu aizsardzības iestādēm tika nojaukti trīs jumta segmenti. Nojauktās trīs betona plāksnes bija tās, kuras tika bojātas uzlidojumos 2. pasaules kara laikā un pēc tam 20. gs. 50. gados rekonstruētas.

Tās nojauca ar ekskavatoriem saskaņā ar rūpīgi izstrādātu plānu – vispirms tika nojaukta fasādes daļa, atstājot jumta plākšņu karkasu. Tad tika izņemtas pašas plāksnes un, visbeidzot, nojaukts karkass, ko veidoja dzelzsbetona atbalsti. Nojaukšana līdz pēdējam sīkumam ritēja precīzi pēc plāna, lai netiktu bojātas ēkas neskartās daļas.

Tirgus halles rekonstrukcija

Laikā no 1926. gada līdz 1928. gadam pēc profesora Martina Elzēsera (Martin Elsaesser) projekta celtās Tirgus halles rekonstrukcija ir svarīgs būvniecības darbu aspekts. Tiks saglabāts ēkas kopējais tēls, fasādes un virsmas tiks restaurētas saskaņā ar ēkas aizsargājamo statusu. 2010. gadā tika nojaukti un no jauna uzstādīti apmēram 7 000 metru horizontālo savienojumu un 32 500 šķērssavienojumu. Turklāt tika novērsti aptuveni 14 000 bojājumu betonā.

Pamatu likšanas darbi ieejas kompleksā

Ieejas ēkas betona centrālā konstrukcija, kas jau paceļas halles vaļējā daļā, tagad iezīmē ieejas ēkas atrašanās vietu un tās izvietojumu uz Sonnemannstrasse pusi.

"Ēkas ēkā" celtnes elementu karkass

Jaunais pagrabs un pirmais stāvs, kā arī "ēkas ēkā" celtnes elementu pirmie stāvi ir pabeigti. Plašās kāpnes, kas vedīs uz konferenču telpām, jau ļauj nojaust jauno iekšējo celtņu izmērus un proporcijas attiecībā pret bijušo Tirgus halli.

Jumta karkasa rekonstrukcija

Jumta karkass izgatavots, izmantojot torkreta tehnoloģiju, kas Tirgus halles būvniecības laikā bija progresīva metode. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc Tirgus halle 1972. gadā tika atzīta par aizsargājamu objektu. Karkasu restaurē un – pretēji sākotnējām bažām – tas ir ļoti kvalitatīvs. Ruberoīda jumta seguma virskārta un putuplasta slānis tiek noņemts, lai varētu ieklāt jaunu izolācijas materiālu kārtu, bet betona iekšējais slānis tiek restaurēts.

Austrumu spārna ēkas fasādes rekonstrukcija

Kopš 2010. gada pavasara tiek remontēta austrumu spārna ēkas ķieģeļu fasāde. Remontdarbu laikā java visās ķieģeļu savienojuma vietās aizstāta ar jaunu. Ķieģeļu fasāžu savienojumu raksts ir viena no Tirgus halles īpašajām iezīmēm. Atbilstoši toreizējā Frankfurtes pilsētplānošanas vadītāja Martina Elzēsera projektam horizontālajiem savienojumiem bija jābūt ievērojami platākiem nekā vertikālajiem savienojumiem, t.i., attiecībā 2.5 cm : 1 cm, tādējādi uzsverot ķieģeļu klājuma horizontālo orientāciju. Šis mākslinieciskais horizontālās orientācijas akcents vēl tika pastiprināts ar savienojumu krāsojumu. Horizontālos savienojumus aizpildīja ar gaišu javu, bet vertikālos – ar tumšu javu. Veicot savienojumu rūpīgu restaurāciju, paredzēts atdarināt šo sākotnējo fasādes iezīmi.