Menu

Grossmarkthalle pastatas

Grossmarkthalle pastato grindys

Grossmarkthalle pastate įsikurs lankytojų centras, darbuotojų restoranas, kavinė ir konferencijų salės. Šios erdvės bus integruotos į pagrindinę salę kaip atskiri pastatai, taikant „pastato pastate“ principą. Originalios XX a. trečiojo dešimtmečio salės grindys ir jų pagrindas nėra pakankamai tvirti, kad išlaikytų šias naujas pastato dalis, todėl reikalingas naujas konstrukcinis karkasas. Taip pat bus įrengti nauji vandeniui nelaidūs požeminiai aukštai, kuriuose įsikurs archyvai ir techninės patalpos.

2010 m. vasarą ekskavatoriais pradėta griauti gelžbetonio lubas ir gelžbetonines grybiškosios perdangos kolonas. Šie darbai Grossmarkthalle pastato konstrukcijai įtakos neturėjo, nes įstrižinės kolonos, kurios laiko stogo karkasą, remiasi į atskiras požeminius aukštus siekiančias atramas.

Naujų pastato dalių pamatų poliai ir maždaug 3 500 metrų esamų kolonų atramų betoninių pagrindų užbaigta 2010 m.

Išmontavimo darbai ruošiantis įėjimo pastato statyboms

Įėjimo pastato paskirtis – sukurti funkcinę ir vizualią jungtį tarp Grossmarkthalle pastato ir dviejų dalių biurų bokšto. Jis kirs Grossmarkthalle pastatą ir bus aiškiai matomas įėjimas iš šiaurės pusės Sonnemannstrasse gatvėje. Šiame pastate taip pat bus spaudos konferencijų erdvė.

Tam, kad būtų įmanoma pastatyti įėjimo pastatą, 2010 m. rugpjūčio mėn., susitarus su istorinio paveldo išsaugojimo institucijomis, nugriautos trys stogo dalys. Pašalinti trys betoniniai kevalai, kurie buvo apgadinti per Antrojo pasaulinio karo antskrydžius ir rekonstruoti XX a. šeštajame dešimtmetyje.

Jie išmontuoti ekskavatoriais pagal kruopščiai sudarytą planą. Pirmiausia nugriautas fasadas, paliekant stogo kevalų konstrukcinį karkasą. Tada pašalinti patys kevalai ir galiausiai nugriautas iš gelžbetonio atramų sudarytas konstrukcinis karkasas. Ekskavatorių operatoriai tiksliai laikėsi šio darbų plano, kad nesugadintų originalių pastato dalių.

Grossmarkthalle pastato rekonstravimas

1926–1928 m. pagal profesoriaus Martin Elsaesser projektą pastatyto Grossmarkthalle pastato rekonstravimas yra svarbi statybos darbų dalis. Pagrindiniai pastato išorės elementai bus išsaugoti, o fasadai ir paviršiai – rekonstruojami, laikantis pastatų išsaugojimo tvarkos. 2010 m. fligeliuose pašalinta ir iš naujo perdaryta maždaug 7 000 m horizontalių ir 32 500 skersinių siūlių. Be to, suremontuota apie 14 000 betoninės dalies defektų.

Pamatų dėjimo darbai ruošiantis įėjimo pastato statyboms

Žiūrint į įėjimo pastato betoninį pagrindą, kurio statybos darbai jau vykdomi už salės angos ribų, galima matyti vietą, kurioje bus įėjimo pastatas, ir jo projekciją Sonnemannstrasse gatvės link.

„Pastato pastate“ elementų konstrukcinis karkasas

Jau pastatyti nauji požeminiai aukštai ir apatinis aukštas bei keli pirmieji „pastato pastate“ elementų aukštai, o į konferencijų centrą vesiantys platūs laiptai leidžia susidaryti įspūdį, kokio dydžio ir proporcijų salės atžvilgiu bus naujieji vidiniai pastatai.

Stogo kevalų rekonstravimas

Stogo kevalai statyti purškiant betoną (torketuojant). Tuo metu tai buvo moderniausias metodas, tapęs viena iš priežasčių, kodėl 1972 m. Grossmarkthalle pastatas buvo įtrauktas į istorinių pastatų sąrašą. Dabar kevalai rekonstruojami ir, priešingai nei buvo abejota, rekonstrukcijos darbus pavyko atlikti itin kokybiškai. Bituminės stogo dangos veltinio išorinis sluoksnis šalinamas, kad būtų galima padengti naują izoliacinį sluoksnį, o vidinis betoninis sluoksnis – atkuriamas.

Rytinio fligelio fasado rekonstravimas

Nuo 2010 m. pavasario taisomas rytinio fligelio plytinis fasadas – šalinamas ir keičiamas visų siūlių kalkių ir cemento skiedinys. Plytinio fasado siūlių profilis buvo vienas iš Grossmarkthalle skiriamųjų bruožų. Pagal Martin Elsaesser, Frankfurto prie Maino miesto planavimo departamento tuometinio direktoriaus, projektą skersinės siūlės turėjo būti gerokai platesnės nei vertikaliosios, t. y. atitinkamai 2,5 ir 1 cm. Tuo siekta pabrėžti plytų eilių horizontalumą. Horizontalumas buvo dar labiau meniškai akcentuotas naudojant skirtingų spalvų siūles – horizontaliosios užpildytos šviesiu kalkių ir cemento skiediniu, o vertikaliosios – tamsiu. Kruopščiai restauruojant siūles siekiama atkartoti šią originalią fasado ypatybę.