Menu

Grossmarkthalle

Grossmarkthallen pohja

Grossmarkthalleen suunnitellut vierailijatilat, henkilöstön ruokala, kahvio ja konferenssitilat muodostavat hallin sisään itsenäisiä rakennelmia. Tukkukauppahallin alkuperäiset lattiarakenteet 1920-luvulta eivät ole riittävän vahvoja kantamaan rakennelmia, joten tarvittiin uusi rakenneratkaisu. Grossmarkthallen alle tulee vedenpitävä kellari, johon sijoitetaan arkistot ja teknisiä tiloja.

Teräsbetonista valmistettu katto ja sienen muotoiset tukipylväät purettiin kesällä 2010. Työt eivät vaikuttaneet Grossmarkthallen rakenteeseen, sillä kattorakenteita kannattavat viistopylväät seisovat erillisillä kellariin ulottuvilla jalustoilla.

Uusien rakennelmien paalutus saatiin valmiiksi vuonna 2010, ja vanhojen pylväiden jalustoja tukemaan asennettiin vielä samana vuonna yhteensä 3 500 metrin betonirakenteet.

Tilaa sisäänkäynnille

Sisäänkäynti yhdistää omana rakennelmanaan Grossmarkthallea ja toimistotorneja niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin. Valmistuttuaan se kulkee Grossmarkthallen poikki ja muodostaa näyttävän pääsisäänkäynnin pohjoisesta Sonnemannstrasselta. Myös lehdistötilaisuudet järjestetään sen tiloissa.

Sisäänkäynnin rakentaminen edellytti kolmen katto-osion purkamista elokuussa 2010 rakennussuojeluviranomaisten suostumuksella. Puretut betoniosiot olivat vahingoittuneet toisen maailmansodan pommituksissa, joten ne oli jouduttu uusimaan 1950-luvulla.

Purkutyöt hoidettiin erittäin varovasti ja suunnitelmallisesti. Ensin purettiin vaadittava osa julkisivua, mutta kattorakenteet jätettiin paikalleen. Katto purettiin vaiheittain, ja teräsbetonista tehdyt tukirakenteet jätettiin viimeiseksi. Suunnitelmaa noudatettiin erittäin tarkasti, jotta alkuperäisrakenteet eivät vahingoittuisi.

Grossmarkthallen entisöinti

Professori Martin Elsaesserin suunnitteleman ja vuosina 1926–1928 rakennetun Grossmarkthallen entisöinti on tärkeä osa rakennushanketta. Grossmarkthallen yleinen ulkoasu säilyy, eli julkisivut ja pinnat entisöidään suojelumääräyksen mukaisesti. Vuonna 2010 päätyrakennuksissa irrotettiin ja uusittiin 7 000 metriä vaakasuorassa kulkevia liitoksia ja 32 500 poikittaisliitosta. Lisäksi korjattiin noin 14 000 ongelmakohtaa betonirakenteissa.

Sisäänkäynnin perustustyöt

Sisäänkäyntiosa alkaa hahmottua Grossmarkthallen seinän aukkoon Sonnemannstrassen ja toimistotornien väliin.

Itsenäiset rakennelmat hallin sisällä

Hallin sisään tulevien uusien rakennelmien mittasuhteet alkavat näkyä. Uusi kellari ja pohjakerros ovat valmiit, ja hallissa voi jo tarkastella sisäisten rakennelmien ensimmäisiä kerroksia ja konferenssitiloihin johtavaa leveää portaikkoa.

Kattorakenteiden entisöinti

Kattorakenteiden kuorielementeissä oli käytetty uudenlaista ruiskubetonia, mikä oli yhtenä syynä Grossmarkthallen suojelemiseen vuonna 1972. Kuorielementtien entisöinnin yhteydessä on ilmennyt, että ne ovat edelleen hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Ulkopuolelta poistetaan bitumihuopaa ja polystyreenimuovia, jotta katto voidaan eristää uudelleen, ja sisäpuolen betoni vaatii vielä korjausta.

Itäsiiven julkisivun entisöinti

Itäisen päätyrakennuksen tiilijulkisivua on korjattu keväästä 2010. Kaikkiin saumoihin on vaihdettu uudet laastit. Grossmarkthallen suunnittelija, Frankfurtin silloinen kaupunkisuunnittelupäällikkö Martin Elsaesser, halusi korostaa vaakasuoria tiilirivistöjä, joten vaakasuorassa kulkevat saumat ovat huomattavasti leveämpiä (2,5 cm) kuin pystysuorat (1 cm). Vaakasuorissa saumoissa on lisäksi käytetty vaaleaa laastia ja pystysuorissa tummaa. Saumojen entisöinnissä pyritään mahdollisimman lähelle alkuperäistä vaikutelmaa.