Menu

Το κτίριο της Großmarkthalle

Το δάπεδο της Großmarkthalle

Η Großmarkthalle θα στεγάσει το κέντρο επισκεπτών, το εστιατόριο του προσωπικού, την καφετέρια και αίθουσες εκδηλώσεων. Αυτοί οι χώροι θα ενσωματωθούν στην κεντρική αίθουσα ως μεμονωμένες κατασκευές (house-in-house). Το αρχικό δάπεδο, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920, και η υποδομή του δεν είναι ικανά να φέρουν το βάρος των νέων αυτών οικοδομικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί ένα νέο δομικό σύστημα. Θα δημιουργηθεί επίσης ένας νέος υδατοστεγής υπόγειος χώρος όπου θα στεγαστούν τα αρχεία και αίθουσες τεχνικού εξοπλισμού.

Το καλοκαίρι του 2010 ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση της οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα και των οπλισμένων υποστυλωμάτων σε σχήμα μανιταριού. Οι εργασίες αυτές δεν επηρέασαν τη δομή της Großmarkthalle, καθώς τα διαγώνια υποστυλώματα που στηρίζουν τα κελύφη της οροφής εδράζονται σε χωριστά θεμέλια που εκτείνονται ως το υπόγειο.

Το 2010 ολοκληρώθηκαν επίσης η τοποθέτηση των πασσάλων για τα νέα οικοδομικά στοιχεία και η τοποθέτηση υποστηριγμάτων από σκυρόδεμα, συνολικού μήκους 3.500 περίπου μέτρων, για την ενίσχυση των υφιστάμενων θεμελίων.

Εργασίες κατεδάφισης για το κτίριο εισόδου

Το κτίριο εισόδου αποτελεί έναν λειτουργικό και οπτικό σύνδεσμο μεταξύ της Großmarkthalle και του διπλού πύργου γραφείων. Θα τέμνει την Großmarkthalle, σχηματίζοντας μια εμφανή είσοδο από τη βόρεια πλευρά των εγκαταστάσεων επί της οδού Sonnemannstraße. Θα στεγάζει επίσης την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου.

Με τη σύμφωνη γνώμη των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διατήρηση ιστορικών χώρων, τον Αύγουστο του 2010 κατεδαφίστηκαν τρία τμήματα της οροφής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του κτιρίου εισόδου. Τα τρία κελύφη από σκυρόδεμα που αφαιρέθηκαν ήταν αυτά που είχαν υποστεί ζημιές στη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαν μετέπειτα ανοικοδομηθεί τη δεκαετία του 1950.

Η αφαίρεση πραγματοποιήθηκε με σκαπτικά μηχανήματα σύμφωνα με ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο: πρώτα αφαιρέθηκε η πρόσοψη, αποκαλύπτοντας έτσι το δομικό σύστημα των κελυφών της στέγης, και στη συνέχεια τα ίδια τα κελύφη. Τέλος κατεδαφίστηκε το δομικό σύστημα, το οποίο αποτελείτο από στηρίγματα οπλισμένου σκυροδέματος. Το σχέδιο αυτό τηρήθηκε αυστηρά, προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές στα αρχικά τμήματα του κτιρίου.

Αποκατάσταση της Großmarkthalle

Η αποκατάσταση της Großmarkthalle, η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο 1926-1928 βάσει σχεδίων του καθηγητή Martin Elsaesser, αποτελεί σημαντική πτυχή των κατασκευαστικών εργασιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου θα διατηρηθούν και οι προσόψεις και επιφάνειες θα αποκατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί διατήρησης ιστορικών χώρων. Το 2010 περίπου 7.000 μέτρα οριζόντιων αρμών και 32.500 εγκάρσιοι αρμοί στις πτέρυγες αφαιρέθηκαν και επανατοποθετήθηκαν. Επιπλέον, επισκευάστηκαν περίπου 14.000 σημεία με φθορές στο σκυρόδεμα.

Εργασίες θεμελίωσης του κτιρίου εισόδου

Ο πυρήνας από σκυρόδεμα του κτιρίου εισόδου, ο οποίος ξεπροβάλλει ήδη από το κενό στην κεντρική αίθουσα, υποδεικνύει τη θέση του κτιρίου εισόδου σε σχέση με τον διπλό πύργο γραφείων και την είσοδο επί της Sonnemannstraße.

Το δομικό σύστημα των μεμονωμένων κατασκευών (house in house)

Ο νέος υπόγειος και ισόγειος χώρος, καθώς και οι πρώτοι όροφοι των μεμονωμένων κατασκευών, έχουν ολοκληρωθεί και τα φαρδιά σκαλοπάτια που θα οδηγούν στον χώρο των συνεντεύξεων Τύπου ήδη δίνουν μια πρώτη ιδέα των διαστάσεων και των αναλογιών των νέων εσωτερικών κατασκευών σε σχέση με την κεντρική αίθουσα.

Αποκατάσταση των κελυφών της οροφής

Τα κελύφη της οροφής είχαν κατασκευαστεί με την τότε πρωτοποριακή μέθοδο Torkret - ένας από τους λόγους για τους οποίους η Großmarkthalle χαρακτηρίστηκε διατηρητέα το 1972. Τα κελύφη υποβάλλονται σε εργασίες αποκατάστασης και, παρά τους αρχικούς φόβους, η ποιότητά τους έχει αποδειχθεί εξαιρετική. Η εξωτερική επιφάνεια πισσασφαλτούχου πιλήματος και μονωτικού στρώματος εξηλασμένης πολυστερίνης (Styrofoam) αφαιρείται ούτως ώστε να εφαρμοστεί νέο στρώμα μονωτικού υλικού. Ταυτόχρονα, γίνονται εργασίες αποκατάστασης του εσωτερικού στρώματος σκυροδέματος.

Αποκατάσταση της πρόσοψης του κτιρίου της ανατολικής πτέρυγας

Την άνοιξη του 2010 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου της ανατολικής πτέρυγας. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την αφαίρεση και την αντικατάσταση του κονιάματος όλων των αρμών. Ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της Großmarkthalle είναι ο τρόπος αρμολόγησης της τούβλινης πρόσοψης: σύμφωνα με τα σχέδια του Martin Elsaesser, ο οποίος την εποχή εκείνη κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πολεοδομίας του Δήμου Φρανκφούρτης, το πλάτος των εγκάρσιων αρμών έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλάτος των κατακόρυφων αρμών, δηλ. 2,5 εκατοστά έναντι μόνο 1 εκατοστού. Ο βασικός σκοπός του σχεδίου ήταν να τονίζεται η οριζοντιότητα των τούβλων. Αυτή η οριζοντιότητα τονιζόταν επιπλέον με τον διαφορετικό χρωματισμό των αρμών: το κονίαμα των οριζόντιων αρμών ήταν ανοιχτόχρωμο ενώ το κονίαμα των κατακόρυφων αρμών σκουρόχρωμο. Σκοπός της προσεκτικής αποκατάστασης των αρμών είναι η αναπαραγωγή της αρχικής εμφάνισης της πρόσοψης.