Menu

Grossmarkthalle

Gulvet i Grossmarkthalle

Grossmarkthalle kommer til at huse et besøgscenter, en personalerestaurant, et cafeteria og mødelokaler. Disse faciliteter bliver integreret i den gamle torvehal som en bygning i bygningen. Da det oprindelige gulv (og dets underkonstruktion) fra 1920'erne ikke var stærkt nok til at bære de nye bygningsdele, var det nødvendigt at lave en ny bærende konstruktion. Der bliver også bygget en ny vandtæt kælder, som kommer til at huse arkiv og teknikrum.

Sommeren 2010 fjernede gravemaskiner stålbetondækket og paddehattesøjlerne i armeret beton. Dette arbejde påvirkede ikke selve Grossmarkthalle, idet de skrå søjler, der understøtter loftets betonskaller, hviler på selvstændige enkeltfundamenter, der går helt ned til kælderen.

Pælene til de nye bygningsdele blev færdiggjort og arbejdet med de ca. 3.500 m betonunderstøbning til de eksisterende søjlefundamenter blev afsluttet i 2010.

Nedrivningsarbejdet inden opførelsen af indgangsbygningen

Formålet med indgangsbygningen er at skabe en funktionel og visuel forbindelse mellem Grossmarkthalle og det dobbelte kontortårn. Bygningen kommer til at gå på tværs af Grossmarkthalle og vil tydeligt markere indgangen mod nord ud mod Sonnemannstrasse. Den kommer også til at huse det område, hvor pressekonferencerne vil blive afholdt.

For at kunne opføre indgangsbygningen blev tre tagsegmenter revet ned i august 2010 efter aftale med fredningsmyndighederne. De tre betonskaller, som blev fjernet, var blevet ødelagt under anden verdenskrigs luftangreb og efterfølgende opbygget igen i 1950'erne.

Gravemaskiner fjernede de tre segmenter meget forsigtigt. Først blev facaden fjernet, således at betonskallernes bærende konstruktion blev stående. Derefter blev betonskallerne fjernet, og endelig blev den bærende konstruktion, der bestod af stivere i armeret beton, revet ned. Gravemaskinerne arbejdede meget præcist, så de oprindelige dele af bygningen ikke blev beskadiget.

Renovering af Grossmarkthalle

En vigtig del af byggearbejdet er renoveringen af Grossmarkthalle, der blev opført mellem 1926 og 1928 ud fra professor Martin Elsaessers tegninger. Bygningens grundlæggende fremtoning vil blive bibeholdt og dens facader og overflader renoveret i overensstemmelse med fredningen. I 2010 blev ca. 7.000 m vandrette fuger og 32.500 stødfuger i fløjbygningerne fjernet og fuget om. Desuden blev ca. 14.000 betonskader repareret.

Fundamentarbejdet på indgangsbygningen

Indgangsbygningens betonkerne, der allerede kan ses stikke ud af et hul i torvehallen, viser, hvor indgangsbygningen kommer til at ligge i forhold til Sonnemannstrasse.

Råhusarbejdet til "bygning i bygningen"-byggelementerne

Den nye kælder og stueetagen samt byggeelementerne til de første etager af "bygning i bygningen" er nu på plads, og den brede trappe, der fører op til møde- og konferenceområdet, giver allerede et første indtryk af de nye indre bygningers størrelse og proportioner i forhold til torvehallen.

Renovering af betonskallerne

Betonskallerne, der blev konstrueret ved brug af Torkret-processen, der var helt ny, da Grossmarkthalle blev opført, er én af grundene til, at bygningen blev fredet i 1972. Skallerne er ved at blive renoveret, og deres tilstand er i modsætning til, hvad man først frygtede, utrolig god. På ydersiden er lag af bitumenbaner og styropor ved at blive fjernet, så der kan lægges et nyt isoleringslag. På indersiden er betonlaget ved at blive renoveret.

Facaderenovering på den østlige fløjbygning

Reparationsarbejderne på murstensfacaden på den østlige fløjbygning gik i gang i foråret 2010, og de er endnu ikke afsluttet. Mørtelen er blevet fjernet fra fugerne, som alle er blevet omfuget. Murstensfacadens fugeprofil er et af Grossmarkthalles særlige karakteristika. Martin Elsaesser, der var stadsarkitekt i Frankfurt am Main, da Grossmarkthalle blev bygget, angav i sine tegninger, at den vandrette fuge skulle være betydeligt bredere (2,5 cm) end den lodrette (1 cm). Hermed skulle murstenes horisontale forløb blive fremhævet. Den kunstneriske fremhævelse af det horisontale blev yderligere forstærket af fugernes farve. De horisontale fuger blev således fyldt med en lys mørtel og de vertikale fuger med en mørk mørtel. Den omhyggelige renovering af fugerne skal genskabe facadens oprindelige udseende.