Menu

Grossmarkthalle

Podlaha haly Grossmarkthalle

V areálu Grossmarkthalle má být umístěno středisko pro návštěvníky, jídelna pro zaměstnance, kavárna a zasedací místnosti. Tyto prostory budou do původní budovy vestavěny jako samostatné budovy (systém tzv. domu v domě). Původní podlaha z 20. let minulého století a její podloží nejsou dostatečně pevné, aby tyto nové stavební prvky unesly. Proto je třeba vybudovat novou nosnou konstrukci. Nově bude také vybudován vodotěsný suterén, kde bude umístěn archiv a technické místnosti.

V létě 2010 byl stržen železobetonový strop a nosníky s hřibovou hlavicí. Tyto práce neměly na statiku budovy tržnice žádný vliv, neboť skelet střechy nesou příčné nosníky, které jsou ukotveny v základech.

Základové piloty pro novou budovu a instalace přibližně 3 500 metrů vrtaných betonových výztuh pod patkami stávajících nosníků byly dokončeny v roce 2010.

Uvolnění prostoru pro vstupní budovu

Účelem vstupní budovy je vytvořit funkční a vizuální propojení mezi Grossmarkthalle a dvojitou výškovou administrativní budovou. Vstupní budova bude protínat budovu Grossmarkthalle a vytvářet jasně identifikovatelný vchod ze severní strany areálu z ulice Sonnemannstrasse. Ve vstupní budově budou také prostory pro pořádání tiskových konferencí.

V srpnu 2010, na základě dohody s orgány památkové péče, byly před zahájením výstavby vstupní budovy demontovány tři části střechy. Jedná se o tři betonové skořepiny, které byly poškozeny během náletů za druhé světové války a  posléze v 50. letech zrekonstruovány.

Tyto prvky demontovala stavební firma podle pečlivě připraveného plánu: nejprve byla sejmuta fasáda, pod níž zůstala nosná část střešních prvků. Následně byly demontovány tyto prvky a nakonec jejich nosná konstrukce, která sestávala ze železobetonových nosníků. Stavební firma tento plán velmi pečlivě dodržovala, aby nedošlo k poškození původních částí budovy.

Rekonstrukce Grossmarkthalle

Rekonstrukce Grossmarkthalle, která byla postavena v letech 1926–1928 podle návrhu profesora Martina Elsaessera, je důležitou součástí stavebních prací. Základní vzhled budovy bude zachován a její vnější plášť a povrchy projdou rekonstrukcí v souladu s požadavky orgánů památkové péče. V roce 2010 bylo v postranních budovách rozebráno a částečně znovu instalováno zhruba 7 000 m vodorovných spojů a 32 500 příčných spojů. Dále bylo sanováno na 14 000 vad v betonových konstrukcích.

Základy pro vstupní budovu

Betonové jádro vstupní budovy, které už vyrostlo ve volném prostoru tržnice, nyní naznačuje její polohu a návaznost na ulici Sonnemannstrasse.

Konstrukce stavebních prvků systému „dům v domě“

V současnosti je již dokončena stavba nového podsklepení, přízemního podlaží a několika prvních pater. Široké schodiště, které povede do konferenční zóny, již nyní dává tušit budoucí rozměry vnitřních stavebních prvků v poměru k budově haly.

Renovace střešní krytiny

Střešní krytina byla zhotovena za použití stříkaného betonu (tzv. torkretu), který byl v době výstavby nejmodernější technologií. To je také jeden z důvodů, proč se Grossmarkthalle stala v roce 1972 památkově chráněnou budovou. Kvalita střešní krytiny, která se nyní rekonstruuje, se přes počáteční obavy jeví jako vynikající. Vnější vrstva živičných střešních pásů a extrudované pěny je odstraňována, aby bylo možné nanést novou vrstvu izolace. Vnitřní betonová vrstva je sanována.

Renovace fasád východního křídla budovy

Od jara 2010 probíhá také sanace lícového zdiva na východním křídle budovy. Její součástí je i odstranění cementové výplně spár a jejího opětovného vyplnění. Profil spár na lícním pohledovém zdivu budovy je jedním z charakteristických znaků Grossmarkthalle. Podle návrhu Martina Elsaessera, který v té době zastával funkci ředitele úřadu územního plánování města Frankfurt, měla být šířka vodorovných spár výrazně větší než u svislých spár – 2,5 cm v porovnání s 1 cm. Záměrem bylo zdůraznit vodorovnost cihlových spár. Umělecké zvýraznění bylo dále umocněno barvou spár: vodorovné spáry byly vyplněny světlou maltou, zatímco na svislé byla použita tmavá. Cílem pečlivé renovace spár je dosáhnout původního charakteru vnějšího pláště budovy.