Menu

Гросмарктхале

Подовата конструкция на Гросмарктхале

В Гросмарктхале ще бъдат разположени център за посетители, ресторант за служителите, кафене и конферентни зали. Тези пространства ще бъдат вградени в халето като отделна сграда в сградата. Първоначалният под на халето от 20-те години на ХХ в. и неговата носеща конструкция не са достатъчно здрави, за да издържат тежестта на новите елементи на сградата, което налага да бъде изпълнен нов конструктивен скелет. Ще бъде изграден и нов хидроизолиран сутерен, в който ще са разположени архивът и техническите помещения.

През лятото на 2010 г. екскаваторите отстраниха тавана от армиран бетон и издигащите се под формата на гъби армирани колони. Тези дейности не се отразиха на конструкцията на Гросмарктхале, тъй като наклонените колони, носещи дъговидните елементи от покривната конструкция, стъпват на отделни фундаменти, които стигат до сутерена.

През 2010 г. бяха завършени монтажът на пилотите за новите елементи на сградата и изграждането на приблизително 3500 m бетонни подпори към съществуващите фундаменти на колоните.

Дейности по разрушаване във връзка с изграждането на порталния блок

Целта на порталния блок е да създаде функционална и визуална връзка между Гросмарктхале и двойната офисна кула. Сградата ще пресича Гросмарктхале, така че главният вход да се откроява от северната страна на ул. „Зонеманщрасе“. В нея ще бъде разположена и зоната за пресконференции.

За да бъде изграден порталният блок, през август 2010 г. бяха отстранени три сегмента от покрива, след съгласуване с органите по опазване на историческото наследство. Трите демонтирани дъговидни бетонни елемента са били повредени по време на въздушните нападения през Втората световна война и впоследствие реконструирани през 50-те години на ХХ в.

Те бяха демонтирани с екскаватори според внимателно подготвен план: първо беше съборена фасадата, като се запази конструкцията на дъговидните елементи на покрива. След това бяха отстранени самите дъговидни елементи и накрая беше съборен и конструктивният скелет, състоящ се от опори от армиран бетон. Екскаваторите следваха педантично този план, за да не се повредят оригиналните части от сградата.

Реставрация на Гросмарктхале

Реставрацията на сградата Гросмарктхале, построена по проект на професор Мартин Елзесер през периода 1926-1928 г., е важен аспект на строителните работи. Основният облик на сградата ще бъде съхранен, като фасадите и повърхностите ще бъдат реставрирани в съответствие с нареждането за консервация. През 2010 г. бяха демонтирани и отново монтирани приблизително 7000 m хоризонтални фуги и 32 500 вертикалки фуги в страничните постройки. Освен това бяха ремонтирани около 14 000 дефекта в бетонните елементи.

Изграждане на основите на порталния блок

Бетонното ядро на порталния блок, което вече се вижда в отвора на халето, показва мястото на порталния блок и разположението му спрямо ул. „Зонеманщрасе“.

Конструктивен скелет на елементите от типа „сграда в сградата“

Новите сутерен и приземен етаж, както и първите няколко етажа от конструкцията „сграда в сградата“ вече са построени. Широките стълбища, водещи до зоната за конференции, дават представа за размерите и пропорциите на новите вътрешни постройки спрямо халето.

Реставрация на дъговидните елементи на покрива

Дъговидните елементи на покрива са изградени чрез процеса торкрет, който за времето си е бил най-усъвършенстваният метод, и е една от причините през 1972 г. Гросмарктхале да стане паметник на културата. Дъговидните елементи се реставрират и противно на първоначалните очаквания се оказа, че качеството им е удивително добро. Външната повърхност на битумната покривна мушама и слоят стиропор се премахват, за да се сложи нов слой изолация, като същевременно вътрешният пласт бетон се реновира.

Реставрация на фасадата на източното крило

От пролетта на 2010 г. се ремонтира тухлената фасада на източното крило. Това включва премахване и подмяна на хоросана на всички фуги. Профилът на фугите на тухлената фасада е една от отличителните черти на Гросмарктхале: според проекта на Мартин Елзесер, който по това време е бил директор по градоустройството на Франкфурт на Майн, ширината на надлъжните фуги трябва да бъде значително по-голяма от тази на вертикалните фуги, т.е. два и половина сантиметра спрямо един сантиметър. Идеята е била да се подчертае хоризонталността на тухлените ивици. Това художествено подчертаване на хоризонталността допълнително е подсилено чрез оцветяване на фугите, като хоризонталните са запълнени със светъл хоросан, а вертикалните – с тъмен хоросан. Прецизната реставрация на фугите има за цел да възпроизведе тази оригинална характеристика на фасадата.