Menu

Reštaurátorské testy

Analýzy a testy

Test rekonštrukcie betónovej fasády s niekoľkými oknami

© Robert Metsch.

Zabezpečenie bezchybného stavu budovy Grossmarkthalle na niekoľko ďalších desaťročí si vyžaduje jej reštauráciu a rekonštrukciu. V rokoch 2005-2007 reštaurátori a stavební inžinieri uskutočnili podrobné analýzy a reštaurátorské testy s cieľom vytvoriť koncept rekonštrukcie. Kým inžinieri hodnotili stav budovy a či je vhodná na ďalšie využitie, reštaurátori hľadali a analyzovali pôvodné plochy. Pritom zistili niekoľko druhov poškodení, ktoré bude potrebné sanovať rôznym spôsobom.

Pôvodné materiály

Test rekonštrukcie betónovej fasády s niekoľkými oknami

© Robert Metsch.

V postranných budovách sa v pôvodnom stave zachovalo len niekoľko povrchov, napríklad časti schodísk a priestory, v ktorých boli umiestnené pokladne. Vo vstupnej hale západného krídla sa pod omietkou stále nachádza pôvodný dekoratívny tehlový vzor. Tieto povrchy budú odkryté a zreštaurované. V prípade, že bude potrebné použiť nový materiál, budú použité neutrálne, jemné materiály, ktoré zodpovedajú pôvodným materiálom.