Menu

Próby konserwatorskie

Analizy i próby konserwatorskie

Wstępna renowacja fasady z betonowej kraty wraz z próbkami okien

© Robert Metsch

Aby zapewnić trwałość konstrukcji Grossmarkthalle na następnych kilkadziesiąt lat, budynek należy poddać konserwacji i renowacji. W celu opracowania planu renowacji konserwatorzy zabytków i konstruktorzy przeprowadzili w Grossmarkthalle w latach 2005-2007 szczegółowe analizy i próby konserwatorskie. Konstruktorzy oceniali trwałość konstrukcji budynku, czyli jego zdatność do dalszego użytkowania, zaś konserwatorzy odsłonili oryginalne powierzchnie i zbadali ich stan. W rezultacie określono kilka rodzajów uszkodzeń, które trzeba będzie naprawić przy użyciu odpowiednich metod.

Oryginalne materiały

Wstępna renowacja fasady z betonowej kraty wraz z próbkami okien

© Robert Metsch

We wnętrzu budynków skrzydłowych jedynie kilka powierzchni zachowało się w pierwotnym stanie. Są to m.in. części klatek schodowych i hala kasowa, a w holu zachodniego skrzydła – zachowany pod tynkiem oryginalny ornament z cegieł. Powierzchnie te zostaną odsłonięte i poddane renowacji. W razie konieczności do ich uzupełnienia zostaną użyte nowe materiały, odpowiednio dobrane do materiałów oryginalnych.