Menu

De proefrenovatie

Technische analyses en proeven

Proefrestauratie van de betonrasters in de gevel met gebruik van modelramen

© Robert Metsch

Om de Großmarkthalle de komende tientallen jaren in goede bouwkundige staat te houden, moet het gebouw worden gerestaureerd en gerenoveerd. Daartoe hebben restaurateurs en bouwkundig ingenieurs tussen 2005 en 2007 een grondige technische analyse en proefrestauraties uitgevoerd. De ingenieurs hebben de technische staat van het gebouw - en dus de geschiktheid voor toekomstig gebruik - beoordeeld, terwijl de restaurateurs oorspronkelijke elementen in kaart hebben gebracht en hun staat van onderhoud hebben geanalyseerd. Dat heeft een aantal schades aan het licht gebracht die op verschillende manieren hersteld moeten worden.

De oorspronkelijke materialen

Proefrestauratie van de betonrasters in de gevel met gebruik van modelramen

© Robert Metsch

De vleugels bevatten nog maar weinig elementen in oorspronkelijke staat. Delen van het trappenhuis en de kassaruimte zijn nog oorspronkelijk en in de foyer van de westvleugel zit onder een plamuurlaag nog het oorspronkelijke decoratieve baksteenpatroon. Deze elementen worden blootgelegd en gerestaureerd. Voor eventuele op- en aanvullingen worden neutrale, onopvallende materialen gebruikt die passen bij de oorspronkelijke materialen.