Menu

Restaurācijas izmēģinājumi

Analīze un izmēģinājumi

Betona režģa fasādes atjaunošanas mēģinājums un logu paraugi

©

Lai nodrošinātu Tirgus halles (Grossmarkthalle) strukturālo drošību vairāku gadu desmitu garumā, to nepieciešams restaurēt un atjaunot. Lai izveidotu rekonstrukcijas koncepciju, laikā no 2005. līdz 2007. gadam ēku restauratori un būvinženieri veica Tirgus halles rūpīgu analīzi un restaurācijas izmēģinājumus. Inženieri novērtēja ēkas strukturālo drošību un piemērotību tālākai izmantošanai, bet restauratori apzināja sākotnējās virsmas un novērtēja to stāvokli. Tā tika noteikta virkne bojājumu, ko bija nepieciešams novērst ar dažādu pasākumu palīdzību.

Oriģinālmateriāli

Betona režģa fasādes atjaunošanas mēģinājums un logu paraugi

©

Spārnu ēkās tikai dažas virsmas saglabājušās sākotnējā stāvoklī. Piemēram, sākotnējā stāvoklī joprojām ir daļa kāpņu un norēķinu zona. Rietumu spārna ēkas gaitenī zem apmetuma saglabājies sākotnējais dekoratīvais ķieģeļu raksts. Šīs virsmas tiks atsegtas un restaurētas. Ja būs nepieciešams izmantot papildu materiālus, tiks izmantoti neitrāli, izsmalcināti, oriģinālmateriāliem atbilstoši materiāli.