Menu

Restaureerimise proovitööd

Analüüsid ja proovitööd

Aknanäidistega betoonist sõrestikfassaadi restaureerimistööde proov

© Robert Metsch

Grossmarkthalle vajab restaureerimist ja renoveerimist, et tagada eelolevatel aastakümnetel hoone püsimine struktuuriliselt tugevana. Renoveerimiskava koostamise eesmärgil viisid hoonerestauraatorid ja ehitusinsenerid ajavahemikus 2005–2007 Grossmarkthalle juures läbi põhjalikud analüüsid ning restarueerimise proovitööd. Insenerid hindasid hoone struktuurilist tugevust ja seeläbi ka selle sobivust edasiseks kasutuseks ning hoonerestauraatorid otsisid algseid pindu ja hindasid nende seisukorda. Selle käigus ilmnesid mitmed kahjustused, mille likvideerimiseks tuleb kasutada eri meetmeid.

Algupärased materjalid

Aknanäidistega betoonist sõrestikfassaadi restaureerimistööde proov

© Robert Metsch

Tiibhoonetes on algsel kujul säilinud ainult üksikud pinnad. Näiteks on jäetud muutmata osa treppidest ja endine kassade piirkond; läänepoolse tiibhoone fuajees on kipsi all säilinud vana dekoratiivne telliskivisein. Need pinnad puhastatakse ja restaureeritakse. Juhul kui need vajavad täiendamist, tehakse seda neutraalsete ja õrnade materjalidega, mis on kooskõlas algupäraste materjalidega.