Menu

Undersøgelser og test

Analyser og test

Prøverestaurering af facadens betongitter med prøvevinduer

© Robert Metsch.

Grossmarkthalle skal restaureres og renoveres for at sikre en konstruktionsmæssigt sund bygning i de næste årtier. Med henblik på udarbejdelsen af en plan for ombygningen foretog bygningskonservatorer og bygningsingeniører i perioden 2005-07 en række grundige analyser og prøverestaureringer af dele af Grossmarkthalle. Ingeniørerne beregnede bygningens konstruktionsmæssige sundhed og egnethed til fortsat brug, mens bygningskonservatorerne fandt frem til de oprindelige overflader og vurderede deres tilstand. Herved fremkom en række skadebilleder, som vil kræve forskellige foranstaltninger.

Originale materialer

Prøverestaurering af facadens betongitter med prøvevinduer

© Robert Metsch.

Inde i fløjbygningerne er kun enkelte overflader bevaret i deres oprindelige tilstand. Visse dele af trapperne og afregningsområdet er således bevaret, og i vestfløjens foyer findes stadig den originale udsmykning med mursten i mønstre under pudslaget. Disse overflader vil blive afdækket og restaureret. Under restaureringen vil der blive brugt neutrale, diskrete materialer, som passer til de originale materialer.