Menu

Restaurátorské testy

Analýzy a testy

Zkušební renovace betonové fasády a několika oken

© Robert Metsch

K zajištění bezchybného stavu budovy Grossmarkthalle na několik příštích desetiletí je třeba ji rekonstruovat. V letech 2005–2007 provedli na tomto objektu restaurátoři budov a stavební inženýři podrobné analýzy a restaurátorské testy, jejichž cílem bylo vytvořit koncept této rekonstrukce. Inženýři vyhodnocovali stav budovy a její vhodnost pro další využití. Restaurátoři vyhledávali původní povrchy a prováděli hodnocení jejich stavu. Přitom zjistili několik druhů poškození, jejichž sanace bude vyžadovat různé postupy.

Původní materiály

Zkušební renovace betonové fasády a několika oken

© Robert Metsch

V postranních budovách se v původním stavu dochovalo jen několik povrchů, například části schodišť a prostory, kde byly umístěny pokladny. Také pod omítkou ve vstupní hale západního křídla se stále nachází původní dekorativní cihlový vzor. Tyto povrchy budou odkryty a renovovány. V případě, že bude nezbytné přidávat nový materiál, použijí se neutrální, jemné materiály v souladu s původními materiály.