Menu

Опити за реставрация

Анализи и опити

Пробно реставриране на бетонната решетъчна фасада с мостри на прозорци

© Robert Metsch

Гросмарктхале трябва да бъде и реставрирана и обновена, за да се гарантира конструктивната стабилност на сградата през следващите няколко десетилетия. За да създадат концепция за реновирането, през 2005–2007 г. реставраторите и конструкторите на сградата направиха задълбочен анализ и опити за реставрация на Гросмарктхале. Конструкторите оцениха конструктивната стабилност на сградата, определяйки по този начин доколко тя е подходяща за бъдещо ползване, а реставраторите на сградата се опитаха да намерят оригинални повърхности и да направят оценка на тяхното състояние. По този начин бяха получени насоки за повредите, които ще трябва да бъдат отстранени чрез прилагане на различни мерки.

Оригинални материали

Пробно реставриране на бетонната решетъчна фасада с мостри на прозорци

© Robert Metsch

Малко от повърхностите в страничните постройки са запазени в оригиналното им състояние. Например части от стълбищата и изходът все още са в първоначалния си вид, във фоайето на западната странична постройка под мазилката все още е запазена оригиналната тухлена структура. Тези повърхности ще бъдат открити и реставрирани. Ако е необходимо към тях да бъдат направени допълнения, това ще бъде направено с неутрални материали, които не изпъкват и хармонират с оригиналните материали.