Menu

Pålgrund

Schaktning av byggropen

Schaktning av byggrop (sekantpålvägg)

Schaktning av byggrop (sekantpålvägg)

© Robert Metsch

Sommaren 2008 utfördes förarbeten på byggtomten söder om Grossmarkthalle för att förbereda uppförandet av höghuset. I detta arbete ingick schaktning av byggropen (sekantpålvägg) och anläggning av pålgrunden.

Under den här fasen av byggarbetena fördes 97 grundpålar och geotermiska anordningar ner i marken till ett djup på upp till 37 m. Fasen slutfördes i oktober 2008.

Rör som ingår i vattenledningsnätet är fastsatta vid en pålkrage och kan anslutas till värmepumparna i värmeanläggningen. Användningen av geotermisk energi kan minska energikostnaderna för de nya lokalerna.