Menu

Pilótové základy

Hĺbenie šachty

Hĺbenie šachty (stena z vŕtaných pilót)

Hĺbenie šachty (stena z vŕtaných pilót)

© Robert Metsch

V lete 2008 sa na stavenisku južne od tržnice Grossmarkthalle uskutočnili prípravné práce na výstavbu výškovej budovy. Bola vyhĺbená stavebná šachta (stena z vŕtaných pilót) a boli položené pilótové základy.

Počas tejto fázy stavebných prác, ktorá sa skončila v októbri 2008, bolo do hĺbky až 37 m vsadených 97 základových pilót a geotermálne zariadenia.

Do výstužnej kostry je nainštalované potrubie, ktoré je súčasťou obehu vody a ktoré sa dá pripojiť k tepelným čerpadlám v kotolni. Vďaka použitiu geotermálnej energie je v novom sídle možné znížiť náklady na energie.