Menu

Het heiwerk

Het uitgraven van de bouwput

Het uitgraven van de bouwput (met damwand)

Het uitgraven van de bouwput (met damwand)

© Robert Metsch

Zomer 2008 zijn op het bouwterrein ten zuiden van de Großmarkthalle de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de hoogbouw uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de bouwput is uitgegraven en een damwand en de heipalen zijn geslagen.

Tijdens deze bouwfase, die in oktober 2008 is afgerond, zijn 97 heipalen en geothermische apparaten in de grond aangebracht, tot een diepte van 37 meter.

De waterleidingbuizen worden meegeheid en worden in de verwarmingsruimte op de warmtepompen aangesloten. Door het gebruik van geothermische energie vallen de stookkosten van het nieuwe gebouw lager uit.