Menu

Pilotni temelji

Kopanje građevinske jame

Kopanje građevinske jame (uvrtanje pilotnih temelja)

Kopanje građevinske jame
(uvrtanje pilotnih temelja)

© Robert Metsch

U ljeto 2008. na gradilištu južno od Grossmarkthallea obavljeni su pripremni radovi za izgradnju nebodera. Obuhvaćali su kopanje građevinske jame (uvrtanje pilotnih temelja) i postavljanje pilotnih temelja.

Tijekom te faze gradnje, koja je završila u listopadu 2008., u tlo je umetnuto 97 pilota i geotermalnih uređaja na dubini od najviše 37 metara.

Cijevi koje su dio vodovodnih instalacija pričvršćene su za čeličnu konstrukciju pilota i mogu se povezati s toplinskim crpkama u kotlovnici. Upotrebom geotermalne energije mogu se smanjiti energetski troškovi nove zgrade.