Menu

Pælefundering

Udgravning

Der bores til sekantvæg.

Der bores til sekantvæg.

© Robert Metsch

I sommeren 2008 udførtes det indledende arbejde på den del af byggegrunden, der ligger syd for Grossmarkthalle, som forberedelse til opførelsen af højhuset. Det omfattede bl.a. udgravning (sekantvæg) og pilotering.

Under denne fase af byggearbejdet, der var færdig i oktober 2008, blev 97 fundamentpæle og anordninger til jordenergi gravet ned i en maksimal dybde på 37 m.

Rør, som indgår i vandkredsløbet, monteres på pælevæggen og kan tilsluttes varmepumperne i centralvarmeanlægget. Anvendelsen af jordenergi kan nedbringe energiomkostningerne i det nye hovedsæde.