Menu

Пилотно фундиране

Изпълнение на строителния изкоп

Изпълнение на строителния изкоп (изграждане на стена чрез наклонени пилоти)

Изпълнение на строителния изкоп (изграждане на стена чрез наклонени пилоти)

© Robert Metsch

През лятото на 2008 г. на строителната площадка на юг от Гросмарктхале бяха извършени предварителни строителни работи, подготвящи изграждането на небостъргача. Това включваше направа на строителния изкоп (стена чрез наклонени пилоти) и изпълнение на пилотните фундаменти.

97 пилотни фундамента и геотермални устройства бяха заложени в земната основа на максимална дълбочина от 37 метра през етапа на изпълнение на строителните работи, който завърши през октомври 2008 г.

Тръбопроводите, които са част от водния кръг, са закрепени към армировъчния скелет на пилота и може да бъдат свързани към термопомпите в отоплителния център. Използването на геотермална енергия може да намали енергийните разходи на новата сграда.