Menu

Demonteringsarbeten

Nedmontering – sten för sten

Rivning av västra annexet

Rivning av västra annexet

© Robert Metsch

Preliminära byggarbeten för att förbereda de huvudsakliga byggarbetena utfördes mellan våren och hösten 2008 vid f.d. grossistmarknaden där Europeiska centralbankens nya lokaler ska uppföras. Den nedlagda järnvägsplattformen och de två fyravåningsannexen revs. Delar av annexen revs försiktigt för hand så att tegelstenarna kan användas för att renovera fasaden på Grossmarkthalle. Skälet till detta är att färgen på nya tegelstenar inte skulle passa ihop med de gamla på grund av att olika tekniker och material använts för tillverkningen.

Förberedande tomtarbeten

Manuell borttagning av murverk och rivning av västra annexet

Manuell borttagning av murverk och rivning av västra annexet

© Robert Metsch

Innan byggtomten kunde överlämnas till ECB, ansvarade Frankfurt stad för att tomten röjdes och förbereddes. Dessa arbeten utfördes mellan våren och hösten 2004 och omfattade rivning av byggnader som inte skulle bevaras: söder om Grossmarkthalle var det "blaue Halle", "Importhalle", vilken fungerade som depå för inkommande tropisk frukt, och “Ami-Halle” (hall som användes av US-amerikaner under ). Norr om Grossmarkthalle, mellan marknadshallen och Sonnemannstrasse, revs även den mindre “Hallenhütten”.

Återvinning

Rivningsavfallet, t.ex. trä, tegel, glas och takmaterial, sorterades noga och sparades för att antingen återanvändas eller kasseras.