Menu

Odstranitvena dela

Razgradnja – opeka za opeko

Rušenje zahodnega prizidka

Rušenje zahodnega prizidka

© Robert Metsch

Od spomladi do jeseni 2008 so na lokaciji nekdanje Grossmarkthalle in nove stavbe ECB potekala pripravljalna gradbena dela za pripravo zemljišča na glavna gradbena dela. Porušena sta bila oba stranska prizidka ter železniški peron, ki ni več v uporabi. Nekateri deli prizidkov so bili previdno porušeni ročno, da bo opeke mogoče uporabiti za prenovo pročelja nekdanje Grossmarkthalle. Stare opeke je bilo treba ohraniti, ker bi se nove zaradi drugačnih proizvodnih postopkov in materialov po barvi razlikovale od starih.

Priprava lokacije

Ročno odstranjevanje opek in rušenje zahodnega prizidka

Ročno odstranjevanje opek in rušenje zahodnega prizidka

© Robert Metsch

Mesto Frankfurt na Majni je bilo dolžno, da lokacijo pred predajo ECB očisti in pripravi za predajo. Ta dela so potekala od spomladi do jeseni 2004 in so obsegala rušenje stavb, ki jih ni bilo vredno ohraniti. Južno od Grossmarkthalle so bile to stavbe »blaue Halle«, »Importhalle«, v kateri je bilo skladišče za tropsko sadje, in »Ami-Halle«, ki so jo uporabljali vojaki ZDA, na severni strani med Grossmarkthalle in ulico Sonnemannstrasse pa manjša stavba »Hallenhütten«.

Ponovna uporaba

Odpadni material, ki je ostal po rušenju (les, opeke, steklo in strešna kritina), je bil skrbno sortiran, nato pa očiščen in pripravljen za ponovno uporabo ali odstranjen.