Menu

Demolačné práce

Rozoberanie muriva – tehlu po tehle

Demolácia západnej prístavby

Demolácie západnej prístavby

© Robert Metsch

Od jari do jesene 2008 prebiehali v areáli bývalej tržnice Grossmarkthalle a nového sídla Európskej centrálnej banky (ECB) prípravné stavebné práce potrebné na zahájenie hlavných stavebných prác. Nepoužívaná železničná vlečka a dve štvorposchodové prístavby boli zbúrané. Niektoré časti prístavieb boli opatrne rozobraté ručne, aby sa tehly mohli znovu použiť pri renovácii fasády tržnice Grossmarkthalle. Nové tehly by mali v dôsledku iných výrobných postupov a materiálov odlišnú farbu.

Prípravné práce v areáli

Ručné odstraňovanie muriva a demolácia západnej prístavby

Ručné odstraňovanie muriva a demolácia západnej prístavby

© Robert Metsch

Pred odovzdaním areálu ECB bolo mesto Frankfurt nad Mohanom zodpovedné za jeho vyčistenie a prípravu na odovzdanie. Tieto práce prebiehali od jari do jesene 2004 a zahŕňali demoláciu nasledujúcich budov, ktoré by nemalo zmysel zachovať: „blaue Halle“, „Importhalle“ (tá slúžila najmä ako sklad tropického ovocia) a „Ami-Halle“ (túto halu používala americká armáda), ktoré ležali na juh od Grossmarkthalle, a menších budov „Hallenhütten“ na sever od nej, medzi tržnicou a ulicou Sonnemannstrasse.

Recyklácia

Suť z demolačných prác, napr. drevo, tehly, sklo a strešná krytina, bola dôkladne roztriedená, uložená a recyklovaná alebo zlikvidovaná.