Menu

Lucrări de demolare

Demolarea – cărămidă cu cărămidă

Demolarea construcției anexe din partea de vest

Demolarea construcției anexe din partea de vest

© Robert Metsch

Din primăvara până în toamna anului 2008, pe amplasamentul fostei Grossmarkthalle și al noului sediu al Băncii Centrale Europene (BCE) au fost efectuate lucrări preliminare de construcție în vederea pregătirii terenului pentru lucrările principale de construcție. Cele două construcții anexe cu patru etaje și peronul aferent căii ferate dezafectate au fost demolate. Unele părți ale construcțiilor anexe au fost demolate cu grijă, manual, astfel încât cărămizile să poată fi reutilizate la renovarea fațadei fostei Grossmarkthalle. Această acțiune a fost justificată de diferența de culoare între cărămizile noi și cele vechi, datorată materialelor și tehnicilor de fabricare diferite.

Lucrări preliminare pe șantier

Îndepărtarea manuală a zidăriei de cărămidă și demolarea construcției anexe din partea de vest

Îndepărtarea manuală a zidăriei de cărămidă și demolarea construcției anexe din partea de vest

© Robert Metsch

Înainte de a preda amplasamentul BCE, Primăria orașului Frankfurt pe Main a avut obligația de a-l curăța și de a-l pregăti în vederea predării. Aceste lucrări au fost efectuate din primăvara până în toamna anului 2004 și au presupus demolarea clădirilor a căror păstrare nu era necesară, respectiv a blaue Halle, Importhalle (care a servit, în trecut, drept depozit pentru fructele tropicale importate) și Ami-Halle (hală utilizată de armata americană) la sud de Grossmarkthalle și a halelor mai mici, Hallenhütten, la nord de Grossmarkthalle, între hala principală și Sonnemannstrasse.

Reciclarea

Molozul rezultat în urma acestor lucrări de demolare, de exemplu bucăți de lemn, cărămizi, sticlă și materiale pentru acoperișuri, a fost sortat cu atenție, conservat și, ulterior, reciclat sau îndepărtat.